Pasient informasjon: Trang blærehals / blærehalsincisjon - Dagkirurgisk v. 1.1, 22.09.2015