3. Stadiuminndeling gynekologisk kreft v. 1.1

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS ©

 

Livmorkreft (endometriecancer)

Stadium I: Tumor begrenset til corpus uteri  

Stadium IA Tumor infiltrasjon < 50 % av myometriet Infiltrasjon av kun slimhinnen i cervicalkanalen inkluderes i IA

Stadium IB Infiltrasjon ≥ 50 % av myometriet

Stadium II Tumor infiltrasjon i cervical stroma

Stadium III Lokal eller regional spredning av tumor

Stadium IIIA Infiltrasjon av serosa og/eller adnexene

Stadium IIIB Infiltrasjon i vagina og/eller parametriet

Stadium IIIC Metastaser til bekken- og/eller paraaortale lymfeknuter

IIIC1 Metastase til lymfeknute i bekkenet

IIIC2 Metastase til paraaortal lymfeknute

Stadium IV Tumor infiltrerer blære og/eller tarmslimhinne, og/eller fjernmetastaser

Stadium IVA Infiltrasjon av blære og/eller tarm slimhinne

Stadium IVB Fjernmetastaser inkludert intraabdominale metastaser og/eller metastaser til inguinale lymfeknuter

 

Epithelial eggstokkkreft

Stadium I: Tumor begrenset til eggstokk(ene) eller eggleder(e).

IA: Tumor begrenset til en eggstokk (kapsel intakt) eller eggleder; ingen tumor på eggstokkeller egglederoverflaten; ingen maligne celler i ascites eller skyllevæske.

IB: Tumor i begge eggstokker (kapsel intakt) eller eggledere; ingen tumor på eggstokk- eller egglederoverflaten; ingen maligne celler i ascites eller skyllevæske.

IC: Tumor begrenset til en eller begge eggstokker eller eggledere inkl en av følgende:

1C1: kirurgisk søl

1C2: kapselruptur før kirurgi eller tumor på eggstokk- eller egglederoverflaten

1C3: maligne celler i ascites eller skyllevæske

Stadium II: Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere med utbredelse begrenset til bekkenet eller primær peritoneal cancer

IIA: Tumorutbredelse i bekkenet og/eller med innvekst/metastasering til livmor og/eller eggledere og/eller eggstokker

IIB: Tumorinnvekst/metastasering til andre vev i det lille bekkenet

Stadium III: Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere eller primær peritoneal cancer, med (verifisert) spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller metastaser til lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller para-aortalt).

IIIA1: Bare positive retroperitoneale lymfeknuter (verifisert)

IIIA1.1: Metastaser opp til 10 mm i diameter til øvre del av buken

IIIA1.2 Metastaser mer enn 10 mm i diameter til øvre del av buken

IIIA2: Mikroskopisk spredning utenfor bekkenet begrenset til bukhulen med eller uten positive lymfeknuter retroperitonealt

IIIB: Metastaser på høyst 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale lymfeknuter IIIC: Metastaser på mer enn 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale lymfeknuter (inkl tumor til lever- eller miltkapsel uten innvekst i parenkym)

 

Stadium IV: Fjernmetastaser ekskl. peritoneale metastaser

IVA: Pleuravæske med positiv cytologi

IVB: Metastaser i parenkym og metastaser til ekstra-abdominale organer (inkl. inguinale lymfeknuter og lymfeknuter utenfor bukhulen).

 

Livmorhalskreft (cervixcancer)

Stadium 0: carcinoma in situ (CINIII, adenocarcinoma in situ)

Stadium I: Tumor begrenset til cervix (utbredelse til livmor ignoreres)

Stadium Ia: Tumor kun mikroskopisk påvisbar, dypeste invasjon ≤ 5 mm og største utbredelse ≤ 7 mm*

 – Stadium Ia1: Infiltrasjonsdybde ≤ 3 mm, horisontal utbredelse ≤ 7 mm*

 – Stadium Ia2: Infiltrasjonsdybde > 3 mm, men ikke > 5 mm, horisontal utbredelse ikke > 7 mm

Stadium Ib: Tumor makroskopisk synlig påvisbar eller preklinisk cancer > Ia**

– Stadium Ib1: Makroskopisk synlig lesjon. Største tumordiameter ≤ 4 cm

– Stadium Ib2: Makroskopisk synlig lesjon. Største tumordiameter > 4 cm

* Invasjonsdybden skal ikke være > 5 mm beregnet fra basalmembranen under overflateepitelet eller en krypt. Involvering av vaskulære eller lymfatiske kar får ikke endre stadieinndelingen.

** Makroskopisk synlige lesjoner, selv de med overfladisk invasjon, tilhører stadium Ib.

Stadium II: Tumor utenfor cervix, men når ikke bekkenvegg eller ytre 1/3 av vagina

• Stadium IIa: Uten parametrieinfiltrasjon

– Stadium IIa1: Klinisk synlig lesjon ≤ 4 cm i største diameter

– Stadium IIa2: Klinisk synlig lesjon > 4 cm i største diameter

Stadium IIb: Tydelig parametrieinfiltrasjon

Stadium III: Tumorutbredelse til bekkenveggen og/eller involverer ytre 1/3 av vagina og/eller forårsaker hydronefrose eller ikke-fungerende nyre***

Stadium IIIa: Tumor involverer ytre tredjedel av vagina, men ingen utbredelse til bekkenveggen

Stadium IIIb: Utbredelse til bekkenveggen og/eller hydronefrose eller ikke-fungerende nyre

*** Ved rektal palpasjon er det ikke et tumorfritt rom mellom tumor og bekkenveggen. Alle tilfeller med hydronefrose eller ikke-fungerende nyre inkluderes hvis ikke annen årsak til hydronefrosen.

 

Stadium IV: Tumorutbredelse utenfor det lille bekkenet, eller tumor involverer (histologiverifisert) endetarm og blæreslimhinner. Et bulløst ødem tillater ikke at tilfellet blir klassifisert som stadium IV

Stadium IVa: Tumor har spredt seg til naboorganer

Stadium IVb: Fjernmetastaser

 

Vulvacancer

Stadium I lokalisert til vulva/perineum) med negative lymfeknuter

– IA: ≤ 2 cm med stromainvasjon ≤ 1 mm

– IB.: > 2 cm med stromainfiltrasjon > 1.0 mm

Stadium II Negative lyske-lymfeknuter og tumor uavhengig av størrelse, infiltrasjon til nedre 1/3 av vagina eller nedre 1/3 urethra eller anus.

Stadium III Positive lyske-lymfeknuter og tumor med infiltrasjon i nedre 1/3 av vagina, nedre 1/3 av urethra, anus.

– IIIA: 1 lymfeknutemetastase (≥ 5 mm) eller 1–2 lymfeknutemetastaser (< 5 mm)

– IIIB: 2 lymfeknutemet eller flere (≥ 5 mm) eller 3lymfeknutemet (< 5 mm)

– IIIC: Lymfeknutemet med perinodal infiltrasjon

Stadium IV infiltrasjon i øvre 2/3 av vagina eller urethra eller naboorganer

– IVA: Øvre urethra eller vagina, blære, rectum, eller fiksert til bekkenvegg, eller fikserte eller ulcererte lyske-lymfeknuter

– IVB: Hvilken som helst fjernmetastase inkludert lymfeknutemetastaser i bekkenet

Alternativt kan man bruke TNM klassifikasjon.

 

Kilder/Referanser:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft, mai 2020