Evalueringsrutiner Kvinneklinikken v. 1.2, 31.07.2013

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

        

* Driftsrapporter.Hver uke måned og år mottar avdelingssjef og rådgiver og pas.koordinator rapporter fra Dips om antall pasienter innlagt totalt, som ø.hjelp og elektive  innleggelser.                 

 

* Driftsstatistikker. Det utarbeides måneds og årsstatistikker for følgende data, i tillegg til de data som er nevnt under seksjonene:   

           Antall pas. behandlet som innlagte og polikliniske pasienter.

           Antall ø.hjelp-pas. og elektive innlagte og polikliniske pas.

           Antall på ventelister, polikliniske og innlagt fordelt på sykdomsgrupper.

Kvalitetsrapporter

         Fra fødeavdelingen

         Fra operasjonsaktiviteten

 

* Nimes. I SUSs nettverk ligger programmet Nimes vis som tillater uttak av diverse rapporter om bl.a. DRG /ISF etc. Data tas ut regelmessig av kontorfagleder og brukes bl.a. til kontroll av kodekvalitet DRG. Rapporter viser også DRG gjeldende år i forhold til forrige år.

 

Databaser er utarbeidet for bl.a. operasjonsvirksomhet, cancerbehandling og Føde-/Barsel- virksomheten, screeningdatabase, genetikkdatabase, hospitaldatabase og nyfødtdatabase. Det kjøres ut standard rapporter som evalueres i forhold til prosedyrer og faglig aksepterte gode standarder. Resultater publiseres på Internett: www.sus.no/kvinneklinikken

 

 Alle data evalueres mot det antall behandlede pasienter en har i målsettingen.

 

* Brukerundersøkelser. Det foretas brukerundersøkelser over virksomheten ved   Kvinneklinikken, hvor en hvert år tar for seg spesielle deler av virksomheten.

 

* Medarbeiderundersøkelser Som et ledd i virksomhetsplanleggingen utarbeides det hvert år en intern rapport på KK over deler av virksomheten, og i disse rapportene inngår årlig medarbeiderundersøkelser. Resultatene sammenlignes med tidligere års medarbeiderundersøkelser.

 

* Skade-og klagesakregistrering

Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken

En fører statistikk over antall saker på KK, og skademeldingene/klagene sammenlignes med gjeldene prosedyrer. Prosedyrene evalueres, ved behov for endring tas dette opp i Kvalitetsutvalget. Skade-/klage-sakene tas opp internt med aktuelle personer/poster, evt. poliklinikker         

 

* Kliniske studier, forskningsopplegg etc. hvor en evaluerer om gjeldene prosedyrer er fulgt og om en har gode nok resultater, evt. om det er grunnlag for å endre gjeldende prosedyrer.

 

 

Relaterte prosedyrer

Evalueringsrutiner for Føde/barselseksjonen

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Evalueringsrutiner for gynekologisk seksjon 4A/4C og seksjon for operativ drift SOP