Ovarialcyster og tumor pelvis

Ovarialcyster og tumor pelvis v. 1.3, 18.06.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

Simpel cyste (en-/to-kamret, glattvegget)

 

Folikkelcyste, corpus luteum,endometriom,teratom/dermoid.

Benigne kriterier på ultralyd

(evt bruk IOTA klassifikasjon https://www.iotagroup.org/iota-models-software/iota-simple-rules-and-srrisk-calculator-diagnose-ovarian-cancer)

 

Premenopausalt

< 4 cm – ingen oppfølging uten symptomer

4 – 8 cm uten symptomer: UL-kontroll etter 3 mnd, hvis uforandret, kontroll 6mnd, 1 år

4 – 8 cm med symptomer: Vurder kirurgi

> 8 cm. Kirurgi (ved tvil kan CT være aktuelt)

 

CA-125 måles  > 4 cm

 

Dermoid/teratom:

Kan observeres, spesielt ved barneønske hvis:

Ingen symptomer

Normal CA125

Cyste < 6 cm

Årlig vekstrate < 2 cm

 

Postmenopausalt

Kirurgi ved CA125 > 50 U/ml eller/og > 5 cm (CT aktuelt).

 

<5 cm ktr 3 mnd, hvis uforandret kontroll 6 mnd, 1 år og 2 år. Gjerne hos privatpraktiserende gynekolog. Avslutt hvis ingen vekst og CA125 < 50 U/ml.

 

Ved vekst/symptomer: kirurgi

 

Solid/semisolid adnextumor

 

Disse er oftere maligne/semimaligne.Se:Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer

 

CA 125 /CEA

Pipelleprøve/cervixcytologi dersom vaginalblødning eller suspekt endometrium

CT bekken/abdomen/thorax

Ev MR bekken

Ev kolonoskopi

Ev cystoskopi