Stillingsbeskrivelse for postsekretær i Mottaksklinikken v. 1.5, 16.03.2022

Stillingsbeskrivelse for postsekretær i Mottaksklinikken

 

1.          Kvalifikasjoner:

 

Må ha:

 

 • 3- årig videregående skole
 • Gode norskkunnskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet.

 

Bør ha:

 

 • Autorisasjon som helsesekretær eller medisinsk sekretær, evt. annen relevant utdanning
 • Gode IT kunnskaper

 

2.          Organisatorisk plassering

 

 • Organisatorisk plassert under kontortjenesten i klinikken
 • Faglig og administrativt underordnet 1. sekretær og kontorfagleder

 

3.          Arbeidsoppgaver

 

 • Ansvar for blodprøvetaking på sengeposten i samarbeid med andre helsesekretærer i avdelingen
 • Ansvar for oppfølging av rapporter:
  D-7297 «Pasienter inn til/ut fra post»
  1012503 «Ventende uten kontakt, inkl. sekundærhenvisninger»
 • Koding av interne overflyttinger innen medisin.
 • Postfordeling, daglig gjennomgang av elektroniske arbeidsoppgaver eks. so-stv – prøvesvar og u.s – dokumenter til vurdering
 • Innkalling av listepasienter i samarbeid med avd. spl.
  • Bestilling av evt. undersøkelser
  • Transport
  • Blodprøver
  • Portør
  • Lage oppholdsmapper med navnelapper/ navnebånd/ kurve/ prejournal
 • Ansvar for rydding av ventelister for elektive pasienter på post
 • Bestille portør

         Koordinere mot andre poliklinikker/ undersøkelser etter avtale

 • Bestilling av pasienttransport etter avtale
 • Registrering av utskrivningsklare pasienter i DIPS
 • Skrive ut pasienter i DIPS etter avtale
 • Sykehjemspasienter
  • Faxe nødvendige papirer/ evt. sende elektronisk
  • Bestille transport
 • Delta på avd. rapportmøter/tavlemøter/evt. kort oppsummering i ettertid
 • Telefonbetjening
  • Ta postens tlf. i avtalt tidsrom
 • Bestilling av varer
 • Administrative oppgaver
  • Oppdatering av lister
  • Forefallende kontorarbeid
 • Bistå leger, sykepleiere og annet personell ved behov

 

Kontortjenestens kvalitet

Holde seg faglig oppdatert

Bidra aktivt i utarbeidelse av et godt tverrfaglig samarbeid

 

4.          Spesielle bestemmelser

 

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av kontorfagleder, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer gis skriftlig