Svangerskap pasientforløp i spesialisthelsetjenesten v. 1.4
PasientinformasjonPasientforløp for: Svangerskap-spesialisthelsetjenestenGravidTidlig ultralyd:Rutineultralyd uke18-20- Gjennomgang avfosteranatomien- Setter ultralydtermin- Måler størrelse på barnetPrivat spesialistHelse Vest gir tilskudd tilnoen private gynekologersom også gjør rutineultralyd og kontroller avhenviste pasienterHøyrisikosvangerskap -oppfølgingpå Kvinneklinikken SUS:- Henvist for samtale fraprimærhelsetjenesten..Fødsel- pasientforløpTrivselskontrollSeksjon for fostermedisin ogsvangerskapsomsorg- aldersindikasjon- genetisk arvelige sykdommer- tidligere barn med sykdom/syndrom- ved rusproblematikk/LAR.Hjem- Diabetes- Flerlinger- Rusproblematikk/LAR