Svangerskapskvalme- alvorlig (flytskjema oppfølging og behandling) v. 1.6, 19.11.2019
Pasienter blir henvistsom ø.hj tilKvinneklinikken. Viafastlege til gynpol pådagtid, og via legevakttil 4AC kveld/natt oghelg/høytidInnlegges 4AC og behandlesetter gjeldende rutiner forKK. Når pasienten erferdigbehandlet som innlagtpå 4AC foreligger følgendealternativerUtskrives tilhjemmet.Følges opp avfastlege/jordmorUtskrives tilviderebehandlingvedkommunalttilbudPasientinformasjonPasienten vurderesav ø.hjelps legen.Følgende alternativerforeliggerTilbake tiloppfølginghosfastlegeVurderes til beh. vedkommunalt akdøgntilbud ( Svgø-hjelp; Jæren ø-hjelp)Innlegges4ACTilbake