Funksjons- og stillingsbeskrivelser
IT/kvalitetsjordmor
Administrasjonskonsulent Kvinne- og barneklinikken (klinikksjefens sekretær)
Ansvarshavende jordmor FA, 7G, 7H og 7I- Funksjonsbeskrivelse
Assisterende avdelingsjordmor, føde- barselseksjonen
Assisterende avdelingssykepleier gynekologisk seksjon 4AC og seksjon gynekologisk poliklinikk
Avdelingsjordmor
Avdelingsoverlege avdeling Kvinneklinikken
Avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk og gynekologisk seksjon 4AC
Fagutviklingsjordmor avd. Kvinneklinikken
Fagutviklingssykepleier avd. Kvinneklinikken
Forskningkoordinator ved avdeling Kvinneklinikken
Forskningssjef ved Kvinne- og barnedivisjonen
Hjelpepleiere og helsefagarbeidere ved gynekologisk seksjon 4AC
HMS, kvalitet- og pasientsikkerhetskoordinator (HMS-KP) - stillingsbeskrivelse, Kvinne- og barneklinikken
Jordmor føde/barselseksjonen
Jordmor med fagansvar for inneliggende gravide v/ Fødeloftet/spesialpost 7H
Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator i Kvinneklinikken
Kodekonsulent Kvinneklinikken
Kreftkoordinator avd. Kvinneklinikken
Kreftkoordinator avd. Kvinneklinikken
Kreftsykepleier gynekologisk seksjon 4AC / gynekologisk poliklinikk
LIS (lege i spesialisering) ved Kvinneklinikken
Medisinsk kontorfaglig personale ved gynekologisk poliklinikk
Medisinsk kontorfaglig personell føde/barselseksjonen (FA,7G, 7H, 7I) og fødepol./ultralydlab.
Medisinsk kontorfaglig personell ved Kvinneklinikkens ekspedisjon og gynekologisk seksjon 4A/C
Overleger Kvinneklinikken
Seksjonsoverlege 7G/7H/fødeloftet
Seksjonsoverlege fødeavdelingen og barselhotell 7I
Seksjonsoverlege fødepoliklinikken og ultralydlaboratoriet
Seksjonsoverlege gynekologisk onkologi
Seksjonsoverlege ved gynekologisk poliklinikk
Seksjonsoverlege ved gynekologisk seksjon 4A
Spesialhjelpepleier/Helsefagarbeider med videreutdanning i barsel og barnepleie
Sykepleiefaglig ansvarlig for pasienter innlagt Kvinneklinikken med kreftdiagnose/ mistanke om kreft eller behov for palliasjon
Sykepleier ved gynekologisk poliklinikk
Sykepleiere ved gynekologisk seksjon 4AC
Undervisningskoordinator avdeling Kvinneklinikken