Vekstavvik- intrauterint

Vekstavvik- intrauterint v. 1.6, 29.05.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

 

Definisjon

Imatis Natus beregner vekstavviket og avviket oppgis i prosent.

For optimal vekstmåling bør BPD, MAD og femur måles.

 

Diagnostikk

Anamnese:

        genetiske faktorer

        røking

        bakenforliggende sykdommer

BT og urinprøve (PIH?)

Ultralyd:

        Foetometri (utføres med 14 dagers intervaller)

        BPD/MAD - symmetrisk eller asymmetrisk vekstavvik?

        hjerteaksjon

        ekstremitets- og thoraxbevegelser

        misdannelser?

        fostervannsmengde

Doppler av arteria umbilicalis og arteria cerebri media ved vekstavvik mer enn  -20 %.

Risikosituasjon hvis PI i arteria cerebri media er lavere enn PI i arteria umbilicalis, dvs CPR (cerebroplacentær ratio)<1.

Føtometri på indikasjon vekstavvik utføres med 14 dagers mellomrom. Resultater dokumenteres alltid i Natus.

 

TILTAK:

I)  Negativt vekstavvik

Tiltak er avhengig av svangerskapets lengde og funnene over. Vekstavvik mer enn -20% skal kontrolleres hver 2. uke. Induksjon anbefales i uke 38.

Vekstavvik mer enn -30% induseres senest i uke 37.

Oppfølging og eventuelt innleggelse må individualiseres.

 

II) Positivt vekstavvik

Definisjon: Estimert vekt til fødselsdag >4500 g.

 

Prosedyre:

A) Førstegangsfødende eller tidligere normale fødsler. Ingen sykdommer. Estimert vekt 4500-4999g:

  • IKKE induksjon på indikasjon ” stort barn”
  • Vent på spontane rier

 

Fosteret legger på seg 200g/uke i slutten av svangerskapet. Ved estimert vekt til termin >5000g anbefales elektiv sectio.

Unntak: Kvinner som tidligere har født barn på over 4500 g uten problemer bør kunne føde vaginalt selv om fødselsvekten estimeres til over 5000g.

 

B) Tidligere vanskelig og/eller patologisk fødsel pga stort barn. Ved estimert vekt > 4500 – 4999 g, individuell vurdering:

  • Induksjon 10-14 dager før termin kan vurderes dersom kvinnen ønsker det og dersom forholdene ligger til rette for det.
  • Sectio

C) Svangerskapsdiabetes (insulinavhengig!) Se:  Diabetes/ glukosuri i svangerskapet