Bartholinitt

Bartholinitt v. 1.0, 27.11.2021

Prosedyre Kvinneklinikken, SUS

 

 

Bartholin / vestibular kjertlene smører vulva og vagina. Kjertelåpningen er lokalisert i vulva klokken 4 og 8 like utenfor hymenalringen.

 

Bartholin cyste: Obstruert kjertel, vanligvis sterile.

Bartholinitt/abscess: Obstruert kjertel blir infisert.

Benign tumor: Svært sjelden.

Carcinom: Sjelden. Biopsi anbefales hos pasienter over 40 år og hvis det er solide komponenter i oppfylningen.

 

 

Bartholinitt

 

Diagnostikk:

Vanligvis unilateral og 1-3 cm i størrelse. Myk, smertefull og fluktuerende oppfylning palperes i posteriore ende av labium majus. Kun 1 av 5 har feber.

 

Differensialdiagnoser:

         Perianal abscess – henvises gastrokirurg

         Infeksjon i hudelementer (hidrosadenitt, karbunkel, furunkel) henvises hudlege/plastikkirurg.

         Konferer med bakvakt ved usikkerhet om lokalilisasjon.

 

Behandling:

         Insisjon og drenasje, + eventuelt biopsi. Puss til bakteriologisk undersøkelse.

         Innleggelse av Word kateter. Kontraindisert ved latex allergi.

         Ved andre gangs residiv - marsupialisasjon i narkose.

         Antibiotika er sjelden nødvendig, kun ved allmensymptomer eller spesielle risikofaktorer.

 

Word kateter:

1.    Injiser lokalanestesi hvor insisjonen er planlagt.

2.    Insider abscessen, 5 mm bredt og 1,5 cm dypt ved introitus eller like innenfor hymenalringen.

3.    Drener abscessen og ta prøve til mikrobiologisk undersøkelse.

4.    Plasser kateteret så dypt som mulig i kaviteten og fyll ballongen med 2-3 ml væske.

5.    Plasser enden på kateteret i vagina.

 

Kateteret bør ligge i minst 4 uker slik at kanalen kan epitelialiseres. Kontroll og fjerning ved gynekologisk poliklinikk.

Hvis kateteret faller ut tidligere er det ikke nødvendig med ytterligere behandling dersom det ikke er tegn til infeksjon/residiv.

 

 

Kilde: UpToDate