Innkjøp av utstyr- Kvinneklinikken v. 1.1

Forandringer er understreket

 

Med utstyr forstår en både medisinsk og ikke medisinsk utstyr(f.eks. undersøkelses stoler, senger, instrumenter, elektriske artikler mm)

 

1) Forbruks-utstyr

Mindre utstyr som har karakter av forbruksvarer kjøpes inn seksjonsvis ved å melde behovet til person ved ens kostnadssted som har bestillingsmyndighet. Ved behov for overgang til nye produkter etc., tas dette opp nærmeste leder, da det kan innebære økonomiske endringer.

 

2) Mindre  utstyr (Verdi under kr 50.000)                                                          

Behov for mindre medisinsk utstyr, evt. annet utstyr som ikke har karakter av forbruksmateriell, meldes til avdelingssjef/direktør av nærmeste leder.  Utstyr som kan vente til neste år meldes til direktør Kvinne-og barnedivisjonen i forbindelse med budsjettbehandlingen for neste år. Hvis utstyret blir bevilget, bestilles varen elektronisk,(pr. mail hvis varen ikke finnes i e-Handels liste), av leder for aktuelt kostnadssted. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

3) Større utstyr (Verdi over kr. 50.000)                                                                

Utstyr til en verdi over kr.50.000 settes vanligvis på budsjettet for neste år, behov meldes til direktør Kvinne-og barnedivisjonen via nærmeste leder.

En del større utstyr går i stykker, eller må anskaffes utenom ordinær budsjettbehandling. I alle tilfeller meldes behovet til avdelingssjefen.

Avdelingssjefen melder behov til Direktøren. For innvilget utstyr utfører innkjøpsavdelingen en tilbudsrunde til minst 3 uavhengige firma. Det kan være aktuelt med utprøving av utstyret. Evaluering av de forskjellige firmaers utstyr og tilbud utføres av aktuelle brukere, skriftlig evaluering skal foreligge. Innvilget større utstyr bestiller avdelingsledelsen via innkjøpsavdelingen/Medisinsk Teknisk avdeling.

 

4)Mottak av utstyr.

Større utstyr skal registreres ved medisinsk /teknisk avdeling ved mottak. Den som mottar utstyret bør i prinsipp være den som rekvirerte utstyret. Vedkommende må forsikre seg om at mottatt utstyr er det som ble bestilt, at utstyret er i orden og attestere for mottatt utstyr.

Faktura tilsendes fra regnskapsavdelingen, og skal attesteres/anvises av den som har attestasjonsmyndighet. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)