Gynekologi - Laparotomi - Pasientinformasjon (Engelsk) v. 1.3, 29.10.2020