Primær hjernesvulst, Pasient og pårørende informasjon v. 1.0, 26.04.2013

Informasjon om primær hjernesvulst:

Generell informasjon om hjernesvulst

Hjernesvulst- Helsenorge.no

 

 

Undersøkelser:

CT hjernen

MR Pasientforberedelse (Ikke tilgjengelig)

 

Offentlige helseportaler:

Sus.no

 

Nevrosenteret, Helse Stavanger HF

 

Helsenorge.no

 

Pasientreiser, Stavanger

 

Pasientrettigheter

 

Fritt sykehusvalg

 

Pasient og brukerombudet i Rogaland

 

Norsk pasientforening

 

Lov om spesialisthelsetjenesten

 

NAV

 

Helfo

 

 

 

Organisasjoner og foreninger:

Kreftforeningen

 

Kreftomsorg Rogaland

 

Hjernesvulstforeningen