Fødsel utenfor SUS

Fødsel utenfor SUS v. 1.8, 07.04.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

 

A: Når Fødeavdeling/Fødeloft mottar melding om nær forestående fødsel:

 

1. Fødeavdelingen/Fødeloftet innhenter følgende opplysninger om pasienten:

  •         Navn/fødselsdato
  •         Problem
  •         Adresse/kommune
  •         Telefonnummer
  •         Differensiering

2. Fødeavdelingen/Fødeloftet bestemmer hastegrad: rød, gul, eller grønn.

3. Jordmor kontakter AMK på tlf. 51 815306 og angir hastegrad, hvilke ressurser som skal sendes til pasienten og hvilken avdeling (fødeloftet eller fødeavdelingen) kvinnen skal til. Dersom det haster mye kan en ringe :113

  •        Hastegrad
  •        Adresse/kommune
  •        Problem
  •        Navn/fødselsdato

4. Dersom jordmor skal være med ambulanse/NLA, skal dette oppgis til AMK. Ansvarlig jordmor vurderer forsvarligheten i avdelingen hvis jordmor sendes ut, ved travel avdeling kan jordmor ikke sendes. Dersom kvinnen er selektert i grønn gruppe, blir jordmor fra 7H fødeloftet med i ambulanse/NLA, dersom kvinnen er selektert i rød  gruppe blir jordmor fra fødeavdlingen med.

 

Ved fare for avvikende leie (seteleie og tvillinger) rykker lege fra NLA ut, og man prioriterer raskest mulig transport til sykehuset for kvalifisert fødselshjelp. Kvinneklinikken sender ikke ut jordmor ved avvikende leie (seteleie og tvillinger). Vakthavende lege fra KK må ikke forlate avdelingen, men ved kapasitet kan annen lege fra KK rykke ut. Ansvarshavende jordmor tar kontakt med føde 3 (*4-9016). Føde 3 bestemmer om han/hun har mulighet til å reise selv, eller om en annen spesialist fra postene 7H/7G/4AC (ikke en lege med poliklinikk). Lege kan kun sendes ut på dagtid mellom 08:00-16:00.

KK vil bistå NLA med medisinske råd under transport så langt som mulig.

Ved rød  hastegrad eller spesielle hensyn med barnet sendes Luftambulanselege med hensyn til barnet/luftveishåndtering.

Premature <uke 34 trenger anestesilege for eventuell rescusitering. Ved prematur fødsel kan jordmor vurdere forløp og gi hensiktsmessig behandling, og bør om mulig sendes ut. 

 
5. Møtested ved ambulanse- og helikopterutrykning er parkeringsplassen ved Luftambulansens legebil.

 

B: Når AMK mottar melding om nær forestående fødsel:

1. AMK innhenter følgende opplysninger om pasienten:

         Navn og adresse

         Telefonnummer

         Kort problemstilling

2. Innringer settes i konferanse med jordmor på ”rød linje” merket føden (FA).

3. Jordmor setter hastegrad, differensierer i rød eller grønn gruppe, bestemmer hvilke ressurser som skal sendes (jordmor fra fødeloftet eller fødeavdelingen) og gir medisinsk veiledning. (Dersom jordmor skal være med ambulanse/NLA, skal dette oppgis til AMK. Ansvarlig jordmor vurderer forsvarligheten i avdelingen hvis jordmor sendes ut, og ved travel avdeling kan jordmor ikke sendes.

 

Ved fare for avvikende leie (seteleie og tvillinger) rykker lege fra NLA ut, og man prioriterer raskest mulig transport til sykehuset for kvalifisert fødselshjelp. Kvinneklinikken sender ikke ut jordmor ved avvikende leie (seteleie og tvillinger). Vakthavende lege fra KK må ikke forlate avdelingen, men ved kapasitet kan annen lege fra KK rykke ut. Ansvarshavende jordmor tar kontakt med føde 3 (*4-9016). Føde 3 bestemmer om han/hun har mulighet til å reise selv, eller om en annen spesialist fra postene 7H/7G/4AC (ikke en lege med poliklinikk). Lege kan kun sendes ut på dagtid mellom 08:00-16:00.

KK vil bistå NLA med medisinske råd under transport så langt som mulig.

   

Premature <uke 34 trenger anestesilege for eventuell rescusitering. Ved prematur fødsel kan jordmor vurdere forløp og gi hensiktsmessig behandling, og bør om mulig sendes ut.

 

4. Dersom fødeavdelingen ikke svarer innen akseptabel tid, må AMK sette hastegrad, iverksette respons og gi veiledning i henhold til Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp.

5. Møtested ved ambulanse- og helikopterutrykning er parkeringsplassen ved Luftambulansens legebil.

AMK - Fødsel (Ikke tilgjengelig)