Dødsfall - Når barn som mottar tjenester av Barne- og ungdomshabilitering dør v. 1.3, 06.10.2021

1.     Hensikt: 

Sikre informasjonsflyt

Ivaretakelse av involvert personell

 

2.     Omfang:

Ansatte ved Barne- og ungdomshabilitering(HABU)

 

3.     Ansvar:

Den som først mottar informasjon om dødsfall

Hovedkontakt/pasientkoordinator/kontaktlege

Merkantilt personal/resepsjon

 

4.     Beskrivelse:

Den av de ansatte som først får vite om dødsfallet gir beskjed til hovedkontakt/pasientkoordinator/kontaktlege og merkantilt personal/resepsjon og sørger for at alle ansatte som hadde oppfølging av barnet og familien blir muntlig informert og setter opp tid for et kort møte med involvert personell der en

 

-      avtaler hvem som skal skrive kondolansekort og sende familien (forslag til tekst: Vår dypeste medfølelse. Hilsen oss ved Barne- og ungdomshabilitering). Kort fås i resepsjonen.

-      ivareta hverandre

-      sette opp til ny drøft ved behov

-      vurdere å tilby en samtale med foreldre (primært lege)

 

For ansatte:

-      ved ekstra behov kan kollegastøtter ved avdelingen bistå

-      ved traumatiske hendelser for ansatte kan Bedriftshelsetjenesten kontaktes

 

 

 

 

 

Hovedkontakt HABU (Ikke tilgjengelig)