Utredning av årsak til blødningsforstyrrelser- pasientforløp gyn.pol v. 1.1, 31.03.2016
Tilbake Feedback Embolisering Uterusekstirpasjon vaginalt Laparotomi Laparoscopi Operativ utvidet dagbehandling og heldøgn Fraksjonert abrasio Hystersoscopi/ versascopi Konservativ behandling Nova Sure Årsaker til blødningsforstyrrelser: Polypp,muskelknute, hormonforstyrrelser, misdannelser i livmor, celleforandringer,infeksjoner,hyperplasi, kreft Henvisning mottas fra fastlege eller spesialist Prosesskart