Utredning av årsak til blødningsforstyrrelser- pasientforløp gyn.pol v. 1.1
Tilbake Feedback Embolisering Uterusekstirpasjon vaginalt Laparotomi Laparoscopi Operativ utvidet dagbehandling og held\x{fffd}gn Fraksjonert abrasio Hystersoscopi/ versascopi Konservativ behandling Nova Sure \x{fffd}rsaker til bl\x{fffd}dningsforstyrrelser: Polypp,muskelknute, hormonforstyrrelser, misdannelser i livmor, celleforandringer,infeksjoner,hyperplasi, kreft Henvisning mottas fra fastlege eller spesialist Prosesskart