EKG 4AC

EKG 4AC v. 2.4, 06.06.2019

Prosedyre Kvinneklinikken©

Endringer er understreket

 

Når EKG tas preoperativt ved journalopptak, og pasienten får operasjonstid senere:

  • Skal EKG leveres ned til MIO/MIKO for vurdering av kardiolog
  • Dette gjelder både pasienter som skal opereres på SOP og DK Hillevåg

EKG leveres i postkasse rett untenfor MIO – A, av postsekretær på 4AC

Postkassen er tydelig merket med EKG

Frist for innlevering er kl. 14:00

 

Ferdig beskrevne EKG blir sendt direkte fra MIO/MIKO for skanning til DIPS

For pasienter som skal opereres dagen etter journalopptaket, legges EKG i operasjonspapirene. EKG blir vurdert av anestesi ved premedisineringen.