Preoperativ EKG 4AC v. 2.5

Prosedyre Kvinneklinikken©

 

HENSIKT:

EKG bli tatt på alle operasjonspasienter over 60 år eller annen indikasjon.

EKG blir vurdert av kardiolog preoperativt.

 

For pasienter som får operasjonstid tilsendt etter journalopptak:

EKG som tas ved journalopptak, skal vurderes av kardiolog i forkant av operasjonen.

 

Dette gjelder både pasienter som skal opereres på SOP og DK Hillevåg.  

  • Postsekretær leverer EKG ned til MIO for vurdering av kardiolog. EKG leveres i postkassen rett utfor MIO. Postkassen er tydelig merket med EKG. Frist for innlevering er kl. 14:00
  • Postsekretær skriver ned navn og dato på en liste for når EKG er levert til MIO. Dette for å holde oversikt over hvilke EKG som er levert ned til vurdering.
  • Ferdig beskrevne EKG blir sendt direkte fra MIO til skanning i DIPS.

 

For pasienter som skal opereres samme dag eller dagen etter journalopptak:

  • EKG sendes direkte til DIPS fra EKG apparatet av den sykepleier/hjelpepleier som tar EKG.

 

Fremgangsmåte:

Fyll ut fullt personnummer på gult felt på EKG maskin under id.

Ta EKG.

Trykk «send EKG».

Sjekk at det kommer opp 1 av 1.

Trykk i tillegg på print.

 

EKG skal alltid ligge i papirformat i pasientens operasjonspapirer.

EKG er holdbart i 6 måneder før operasjon.