Bekreftelse på innleggelse ved Plastikk- og håndkirurgisk sengepost 2AB v. 1.5