Legemidler som brukes ved fødeavdelingene v. 2.7, 05.09.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©                                     
Endring er understreket

 

Rutine for føring av legemidler:

Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene

 

Legemidler som administreres av jordmor:

 

Til kvinnen:

 

Smertelindring:

         N2O (lystgass) 30 %

         Epidural/fødespinal

         Pudendalblokkade - transvaginal

         Paracetamol (Panodil®) p.o/supp 1000 mg inntil x 4 per døgn.

         Xylocain (Lidokain Mylan®/Xylocain®) Infiltrasjon: 10mg/ml – maksdose 20 ml. Spray: 10mg/dose. Gel 2%: 10 gram.

         Morfin 10 mg/ml, 5-10 mg i.m. Normal CTG før administrering. NB! Kan gi respirasjonsdepresjon hos barnet, bør ikke brukes i aktiv fødsel.

 

Innsovning:

Zopiclon (Imovane®) 5 mg – 7,5 mg.

 

Uteruskontraherende midler:

  • Oxytocin (Oxytocin Orifarm®) 1 IE i.m/i.v;  kan gis ved risvekkelse når hodet kroner, og fødsel forventes ved neste ri.
  • Oxytocin (Oxytocin Orifarm®) 5 IE i.m (eller 3IE iv) Gis rutinemessig til alle, straks barnet er født.

 

Oxytocininfusjon ved induksjon og stimulering: Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio) Protrahert fødsel

 

Medikamenter ved atoniblødning: Postpartumblødning

 

Kvalme/brekninger:

  • Metoclopramide (Afipran®) 5 mg/ml – 10 mg im/iv, maks døgndose 30mg med minimumsintervall 6 timer.
  • Metoclopramide (Metoclopramide Orifarm®) tabletter, 10 mg inntil 3 ganger daglig.
  • Ondansetron (Zofran®) 4/8 mg smeltetabletter/16 mg supp, inntil 32 mg/døgn.

 

Halsbrann: Aluminium/magnesium (Novaluzid®) 1 til 2 tyggetabletter ved behov

 

Laksantia:

         Klystér rektalvæske (Klyx®) 120ml/240ml rektalt.

         Microlax® 5 ml

 

Etterrier/rifter: Legemidler barsel

 

Laktasjonshemming: Se Legemidler barsel

 

Glukose/insulindrypp: Glukose/insulindrypp

 

HIV: Intrapartum antiviral behandling: HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel

 

Syfilis: Syfilis hos gravid og nyfødt

 

Immunglobulin anti-D: Se Legemidler barsel

 

Akutt sectio/akutte operasjoner og inngrep hvor generell anestesi kan være aktuelt og kvinnen ikke er fastende:

         Natriumsitrat 0,4 mmol 30 ml per os.

 

Til barnet:

 

Phytomenadion 10 mg/ml(Konakion®):

Gis innen 2 timer etter barnets fødsel

         1 mg i.m.(0,1 ml) ved fødsel etter uke 32.

         0,5 mg i.m. (0,05 ml) ved fødsel før uke 32.

 

Ved HIV gis første dose per oralt: Phytomenadion 20mg/ml (Ka-Vit®) 2 mg (2 dråper) Deretter gis intramuskulær dose 3. dag, etter at huden er desinfisert; Phytomenadion (Konakion®) 10mg/ml: 1 mg im.

Når foreldre ikke ønsker injeksjon; Phytomenadion (Ka-Vit®) 2 mg (2 dråper) p.o.

Deretter samme dose 3. levedøgn og siste gang 4. leveuke. Foreldrene får med seg medikamentglasset fra fødeavdelingen og veiledning i administrering.

 

Paracetamol: (Paracet®) 60 mg supp som smertelindring, konferèr med barnelege.

 

Naloxon (Narcanti®): Ved respirasjonsdepresjon etter opiatbruk hos mor:

0,4mg/ml:0,1mg/kg.

 

 

Vaksinasjon ved Hepatitt B positiv mor: Hepatittvaksine

 

 

Legemidler som skal forordnes av lege:

 

Oxytocinantagonist:

Atosiban (Tractocile®)

Truende prematur fødsel

 

Ved akutt sectio og rier/ Ristorm og planlagt vaginal forløsning:

Atosiban (Tractocile®) bolus 6,75mg/0,9 ml iv injeksjon gis over ett minutt.

 

Setefødsel/ytre vending

 

Steroider/Magnesiumsulfat (Mg-sulfat) for føtal nevroproteksjon:

Truende prematur fødsel

 

Antihypertensiva:

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner

 

Nitroglycerin:

Ved inversio uteri, cervixkontraksjon, vanskelig forløsning av tvilling 2, sectioforløsning ved prematurt seteleie:

Nitrolingual ® munnspray: 1 støt (0,4mg) på munnslimhinnen. Effekt forventes etter 40-80 sekund, dersom ønsket effekt ikke oppnås innen 60 s, kan ytterligere ett støt gis. Effekt forventes etter 40-80 sekunder dersom ønsket effekt ikke oppnås innen 60 sekunder kan ytterligere 1 støt gis. Pasientens BT og puls må kontrolleres, ved blodtrykksfall gis Efedrin 5-10 mg i.v.

 

 

 

 

Referanser:

Veileder i fødselshjelp 2020, smertelindring

 

Veileder i fødselshjelp 2020, postpartumblødning

 

RELIS, Regionalt legmiddelinformasjonssenter og Trygg Mammamedisin

 

http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok