Urinlekkasje: Hvem skal henvises og hvor v. 1.0

Urinlekkasje: Hvem skal henvises og hvor: med tanke på operasjon eller urodynamisk utredning

 

Flytskjema