Pasient informsajon: Vevsprøve fra blære eller urinleder / URS (ureterorenoskopi) v. 1.4, 07.04.2022