Pasient informsajon: Vevsprøve fra blære eller urinleder / URS (ureterorenoskopi) v. 1.3, 25.06.2019