Skulderdystoci

Skulderdystoci v. 1.5, 24.03.2022

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                            Endringer fra forrige versjon er understreket.

Diagnose: Skuldrene sitter fast mer enn en ri, pga mekaniske forhold.

Differensialdiagnose: risvekkelse.

Risikofaktorer: Diabetes hos mor, stort barn, tidligere skulderdystoci, indusert fødsel, lang utdrivingstid, styrtfødsel, epiduralanalgesi, operativ forløsning. 50 % av tilfeller med skulderdystoci oppstår uten kjente risikofaktorer.

 

Forebygging av skulderdystoci:

Identifiser risikofaktorer.

Sikre gode rier.

Sikre tom blære.

Tilstreb at hodet fødes på begynnelsen av ri.

Behandling:

  • Tilkall hjelp! - ekstra jordmor, fødselslege og evt. barnelege. Vurder å slå alarm «dårlig nyfødt» til AMK 113 for å sikre at erfaren barnelege som kan intubere er på plass.
  • Ved diagnostisert skulderdystoci; seponer Syntocinon-drypp, fundustrykk og drag på hodet skal ikke utføres. Kvinnen skal ikke trykke.
  • Registrer tidspunktet for hodets fødsel
  • Legg eventuelt noe fast under setet
  • Vurder episiotomi
  • Flatt leie - maksimal hoftefleksjon (McRoberts manøver.) - En person på hver side. Forsøk å forløse barnet med forsiktig drag.
  • Gi lokalisert suprapubisk trykk fra fosterets ryggside, for å forsøke å rotere fremre skulder. Forsøk å forløse barnet med forsiktig drag.
  • Gå inn baktil vaginalt med hånden foran eller bak barnets skulder/aksillærfold. Forsøk å rotere barnet.  Dersom rotasjon i en retning ikke nytter, forsøk motsatt retning. Hjelp eventuelt til med den andre hånden fortil for å fremme rotasjon.
  • Hent bakre arm (fra barnets mageside), bakre arm flekteres over thorax og forløses direkte.
  • Alternativt - få kvinnen på alle fire. Gjenta forsøk på rotasjon/forløsning.

 

Kilde:

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Skulderdystoci/