Stillingsbeskrivelse Spesialpedagog-Barneklinikken v. 1.0

Stillingsbeskrivelse spesialpedagog-Barneklinikken

 

 

1.   Organisatorisk plassering

Er underordnet Tverrfaglig leder Barneklinikken.

2.   Kvalifikasjoner

Førskolelærerutdanning med minimum 10 vekttall spesialpedagogikk

Det er ønskelig med minst tre års erfaring som førskolelærer.

3.   Ansvarsområde

-      Spesialpedagog er medansvarlig for alt pedagogisk arbeid ved barneklinikken i nært samarbeid med Møllehagen skolesenter.

-      Spesialpedagogene har spesielt ansvar for drift av lekerom for førskolebarn og aktivitetsrom for skolebarn.

-      Alle barn innlagt på SUS og deres søsken har mulighet for å benytte seg av tilbudet.

-      Spesialpedagogene skal bidra til at kvaliteten blir slik at barns behov for aktivitet og læring blir ivaretatt og tilpasset det enkelte barns alder og situasjon(forskrifter om barn på sykehus § 4-1)

-      Foreta pedagogiske observasjoner /oppfølging av barn som en del av en tverrfaglig utredning og etter forordning av lege utarbeide skriftlige rapporter.

-      Delta i det tverrfaglige samarbeidet på barneklinikken med alle yrkesgrupper.

-      Delta på samarbeidsmøter som previsitt, onkologimøter etc.

-      Veilede og samarbeide med barnas foreldre. Ha kontakt med barnets hjemmemiljø der dette er hensiktsmessig.

-      Veilede personale og studenter.

-      Arrangere og organisere kulturelle aktiviteter for pasientene ved barneklinikken.

-      Ansvar for skole- og barnehagebesøk etter avtale.

-      Innkjøp av leker og utstyr.