Pasientforløp for generelle gynekologiske operasjoner v. 1.5, 13.06.2019
Henvisning frafastlege ellerspesialistJournalopptakvedgynekologiskpoliklinikkPreoperativeforberedelserved 4ACUtskrivelsePasient - og pårørendeinformasjon og opplæringPasientforløp for: Generelle gynekologiske operasjonerKommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten