Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling v. 2.4, 15.06.2020

1. Følgende nyfødte har økt infeksjonsrisiko:                                 endring er understreket

 • premature
 • barn med fødselsasfyksi (36 ganger økt risiko ved apgar under 6)
 • amnionitt hos mor (feber, øm uterus, høy CRP hos mor). Kun feber hos mor er ikke tilstrekkelig, da opptil 25 % av alle kvinner med epidural får feber.

 

Neonatal sepsis kan opptre etter fødsel, og opptil 4-5 dager postpartum, men 85 % av nyfødte med sepsis får symptomer første 24 timer.

2. Symptomer på sepsis er:

 • Generelt: slapphet, dårlig sugeevne, barnet virker sykt, irritabel, bleik, gusten, kapillær refylning > 3 sekunder (huden er avbleket i mer enn 3 sekunder etter at en har klemt på huden over sternum)
 • Respirasjon: forhøyet frekvens og avvikende mønster (pressende, klynkende respirasjon er ikke normalt)
 • Puls: forhøyet
 • Temperatur: forhøyet. OBS! like etter fødsel kan høy temp hos barnet reflektere moren sin temp, og kan være høyere enn det som er normalt for barnet.

3. Normalområder:

 • Puls: 120 - 160
 • Respirasjon: 40 - 60
 • Temperatur: 36.5 - 37.5 °C
 • Kapillær refylning < 3 sekunder

 

4. Tiltak: Infeksjon hos nyfødte - flytskjema (Ikke tilgjengelig)

Barn som skal overflyttes fra Fødeavdelingen til 3D innen 2 timer:

 • Barn med symptomer - konferer med barnelege
 • Barn av mødre med amnionitt (feber, høy CRP og øm uterus). Konferer med gynekolog ved usikkerhet
 • Barn der mor tidligere har født barn med GBS-sepsis (oppvekst av GBS i blodkultur)

 

5. Barn med TVA over/lik 18 timer og GA over/lik 35 uker:

Disse barna skal være på barselavdelingen hos mor/far. Ved barnelege undersøkelsen gjøres barnelege oppmerksom på at mor har hatt vannavgang over/lik 18 timer.

 • Barnet observeres ved 6 og 12 timers alder i henhold til skjemaet Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
 • Observasjonene føres i barnekurven i Natus. Ved avvikende funn kontaktes barnelege, og tiltak dokumenteres i Natus.
 • Disse barna skal være innlagt i sykehus minimum 24 timer.
 • Det skal ikke tas rutinemessig CRP på disse barna.

 

6. Barn av mor som har påvist GBS UVI i dette eller forrige svangerskap, og det er kortere enn 4 timer siden mor har fått       iv. antibiotika:

 • Barnet observeres ved 6, 12 og 24 timers alder i henhold til skjemaet Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
 • Observasjonene føres i barnekurven i Natus. Ved avvikende funn kontaktes barnelegen og tiltak dokumenteres i Natus.
 • Disse barna skal være innlagt i sykehus minimum 48 timer.
 • Det skal ikke tas rutinemessig CRP på disse barna.

 

Foreldre til utskrevne nyfødte skal henvises til barnelege som har ø-hjelp calling nr. *4-9014, hvis de ringer og har spørsmål i forhold til infeksjon hos barnet.