Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling v. 2.5

1. Følgende nyfødte har økt infeksjonsrisiko:                                

 • premature GA<37
 • barn med fødselsasfyksi (36 ganger økt risiko ved apgar under 6)
 • amnionitt hos mor (feber, øm uterus, høy CRP hos mor). Kun feber hos mor er ikke tilstrekkelig, da opptil 25 % av alle kvinner med epidural får feber.

 

Neonatal sepsis kan opptre etter fødsel, og opptil 4-5 dager postpartum, men 85 % av nyfødte med sepsis får symptomer første 24 timer. Barn med Tidlig vannavgang (TVA) over 24 har lett økt risiko for infeksjon, særlig hos premature

2. Symptomer på sepsis er:

 • Generelt: slapphet, dårlig sugeevne, barnet virker sykt, irritabel, bleik, gusten, kapillær refylning > 3 sekunder (huden er avbleket i mer enn 3 sekunder etter at en har klemt på huden over sternum)
 • Respirasjon: forhøyet frekvens og avvikende mønster (pressende, klynkende respirasjon er ikke normalt)
 • Puls: forhøyet
 • Temperatur: forhøyet. OBS! like etter fødsel kan høy temp hos barnet reflektere moren sin temp, og kan være høyere enn det som er normalt for barnet.

3. Normalområder:

 • Puls: 120 - 160
 • Respirasjon: 30 - 60
 • Temperatur: 36.5 - 37.5 °C
 • Kapillær refylning < 3 sekunder

4. Observasjon Observasjon av det nyfødte barn

 

5. Tiltak:​ se flytskjema Infeksjon hos nyfødte - flytskjema (Ikke tilgjengelig)

Faktorer hos barnet 

•         Barn med symptomer, mistanke om sepsis eller barn som har respiratoriske symptomer og ikke viser noen tegn til bedring (for eksempel barn med sterkt misfarget fostervann, patologisk CTG eller barn som er ventilert, og vedvarende pressing) overflyttes umiddelbart Nyfødtintens avd.

 

Faktorer hos mor:

A) Infeksjon hos mor; Klinisk chorioamnionitt hos mor. Gynekolog stiller diagnosen under fødsel, og dette er uavhengig av om antibiotika seponeres etter fødsel

 •     symptomer hos barnet: overflyttes umiddelbart
 •     ikke symptomer hos barnet overflyttes innen to timer

B ) Barn med TVA over/lik 18 timer og GA over/lik 35 uker: Disse barna skal være på barselavdelingen hos mor/far. Ved barnelege undersøkelsen gjøres barnelege oppmerksom på at mor har hatt vannavgang over/lik 18 timer.

 • Barnet observeres ved 6 og 12 timers alder i henhold til skjemaet Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
 • Observasjonene føres i barnekurven i Natus. Ved avvikende funn kontaktes barnelege, og tiltak dokumenteres i Natus.
 • Disse barna skal være innlagt i sykehus minimum 24 timer.
 • Det skal ikke tas rutinemessig CRP på disse barna.

 C) Barn av mor som har påvist GBS UVI i dette svangerskap, og det er kortere enn 4 timer siden mor har fått  iv. antibiotika:

 • Barnet observeres ved 6, 12 og 24 timers alder i henhold til skjemaet Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
 • Observasjonene føres i barnekurven i Natus. Ved avvikende funn kontaktes barnelegen og tiltak dokumenteres i Natus.
 • Disse barna skal være innlagt i sykehus minimum 48 timer.
 • Det skal ikke tas rutinemessig CRP på disse barna.

D) Barn av mor som tidligere har født barn med oppvekst av GBS i blodkultur innlegges 3D innen 2 timer. Dersom barnet har symptomer, skal barnet innlegges umiddelbart.

For kriterier for overflytting nyfødte føde/barsel og 3D se Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv

Foreldre til utskrevne nyfødte skal henvises til barnelege som har ø-hjelp calling nr. *4-9014, hvis de ringer og har spørsmål i forhold til infeksjon hos barnet.