Bekreftelse på fritak fra gymnastikk v. 1.4, 20.11.2019