Pasient informasjon: Fjerning av vev fra blæra via urinrøret / TUR B (Transuretral reseksjon av blære) v. 1.3