Gynekologisk poliklinikk - Flowmetri apparat - Urodyn + v. 1.2, 04.05.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

1.  Fabrikat/type

Apparattype: Pico flow 2 nr. 17888

Produsent: Medica s.p.a

Leverandør: Nortema

 

Apparattype: Urodyn nr 13115 (reserve)

Produsent: Mediwatch

Leverandør:

 

2.  Plassering: Behandlingsrom toalett

Reserverapparat står på rom med rullende materiell.

 

3.  Apparatbeskrivelse: Flowmetri måling

 

4.  Bruksområde: Til måling av flow av urinen ifm. med utredning for inkontinens.

 

5.  Tilleggsutstyr: Printer med papir, 2 ekstra kanner

 

6.  Bruksanvisning

Påse at både flow og printer er påskrudd og at det lyser grønt på flowen.

Påse at trakt og kanne står korrekt.

La pasienten late vannet, ikke kaste papir oppi flowen.

Utskriften kommer av seg selv.

 

7.  Brukerfeil: vær obs på at alle deler er på plass

 

8.  Avvik

Ved feil på medisinskteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold tilVarsling av uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr [Godkjent] .Ved skade på medisinskteknisk utstyr, la utstyret være urørt og lever det til avdeling for medisinskteknisk utstyr for reparasjon.

 

9.  Rengjøring

Urinkanna settes i Virkon på slutten av arbeidsdagen.

Trakta spyles med rent vann etter hver pasient og vaskes i dekontaminatoren på slutten av dagen.

Vask og sprit dostolen etter hver pasient, og rammen der trakta står, ved søl og på slutten av dagen.

 

10.Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er Medisinsk teknisk avdeling

 

11.Sertifisering

Årlig selvtest i kompetanseportalen.

 

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldene perm om Medisinteknisk utstyr.

 

Krav til praktiske ferdigheter: Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldene regler og forskrifter.

 

 

12. Retningslinjer for MTU ved KK

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local_expired.gifUtstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken [Godkjent]