1.Blødningsforstyrrelser-menometrorrhagi pasientforløp v. 1.1, 31.03.2016
Symptomer og tegn Prosedyrer for Helsepersonell Lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og  opplæring Utredning av årsak og behandling Utredning før henvisning Prosesskart