1.Blødningsforstyrrelser-menometrorrhagi pasientforløp v. 1.1, 31.03.2016
Symptomer og tegn Prosedyrer for Helsepersonell Lenker Pasient- og p\x{fffd}r\x{fffd}rendeinformasjon og  oppl\x{fffd}ring Utredning av \x{fffd}rsak og behandling Utredning f\x{fffd}r henvisning Prosesskart