Informasjon til deg som har brysthypertrofi v. 1.3, 15.04.2020