Fødsel - Tanker om fødsel - Pasientinformasjon v. 1.6, 01.10.2021