Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel v. 1.4

Prosedyre Kvinneklinikken©

Endringer er understreket

 

Vi kan tilby følgende opplegg for jordmødre som ønsker en ukes hospitering ved føde/barsel, Stavanger Universitetssjukehus:

 

Mandag:       
kl. 07-15 7H/ Fødeloftet. Omvisning på Fødeloftet og informasjon om seleksjonskriterier, innkomstrutiner, oppfølging under fødsel, bruk av jordmorstetoskop/doppler: intermitterende auskultasjon/ overvåking av kvinner selektert i grønn gruppe, sen avnavling, tilbakelent amming, hud mot hud. Være med på evt fødsel, samt observasjon av syke gravide, hospitaliserte gravide.

 

Tirsdag:        

Barselhotellet 7I kl. 07-15: innføring i tilbudet ved hotellet, delta på innkomst- og utreisesamtale, info om barnepleiers oppgaver, nyfødtgulsott, mor/barn vennlig sykehus, ammeveiledning, evt barnelegeundersøkelse, liggetid, fedre på hotellet, poliklinisk oppfølging etter utskriving

 

 

Onsdag:

kl. 08 -15 Fødepoliklinikken (Inngang 6) Informasjon om jordmors oppgaver ved poliklinikken, oppfølging av gravide med diabetes, fødselsangst, henvisninger – hvilke henvisninger skal hvor, samarbeid primærhelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten, rutineultralyd etc

 

Torsdag:

Fødeavdelingen kl. 07-15. Omvisning på fødeavdelingen og informasjon om seleksjonskriterier, innkomstrutiner, øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner, indikasjon for induksjon, smertelindring, riktig overvåking av kvinner selektert i grønn og rød gruppe,rutiner for elektiv sectio, evt. delta på sectio, sen avnavling, mor/barnvennlig sykehus, tilbakelent amming, hud mot hud, rutiner barn føde/barsel, klinisk og administrativ EQS etc

Delta ved overvåking, fødsel, barsel 2 timer PP

                                     

Fredag:

Barsel 7G kl.07-15. Delta på utreisesamtaler,  ONEWS,mobilisering postoperativt, behandling med antibiotika og blodtransfusjoner, ammeveiledning, informasjon om smitte, tolkesamtaler, samarbeid med nyfødt intensiv, samarbeid med helsestasjon og jordmor i kommunen, etc.