Pasient informasjon: Fjerne en testikkel / Orchiectomi DK 5D v. 1.4

 

                         

Til deg som skal opereres for mistanke 
om kreft i testikkel

           

                                   Orchiectomi

 

            Det er hos deg mistanke om, eller det er konstatert svulst i testikkelen. Derfor er det

anbefalt å fjerne denne testikkelen. Hormon og seksualfunksjon endres normalt ikke når en

testikkel fjernes, dersom den andre testikkelen er normal. Du kan fortsatt få barn.

Før innleggelse:

Du får en poliklinisk time til ultralyd av scrotum for å bekrefte mistanke og gi lokalisasjon av svulsten.

Du kommer til time på urologisk poliklinikk, der blir du undersøkt av en lege. Du får snakke med en kreftkoordinator, sykepleier, som informerer om videre forløp og svarer på spørsmål du måtte ha. Det tas blodprøver. Det vil bli bestilt røntgen CT av lungene og buken. Denne tar du enten før eller etter operasjonen.

Det kan bli behov for å dypfryse sæd til senere. Dette gjøres helst før operasjonen, men kan også gjøres etter at du er operert.  Det blir gjort ved sykehusene i Haugesund, Oslo eller Trondheim.

Vanligvis bruker du en dag til deponering av sæd og du kan bli operert dagen etter at du er kommet tilbake til Stavanger.

Poliklinisk innkomst:

Et par dager før operasjonen kommer du til poliklinikk 5D. En sykepleier vil orientere deg om operasjonen og forberedelsene til denne. Det er fint om du har med deg en urinprøve. Er du over 60 år eller har hjerteproblemer tas et EKG, hjerteprøve. En lege vil foreta journalopptak, med en enkel kroppsundersøkelse.

Operasjonsdagen:

            Kommer du nydusjet og fastende til avdelingen.

            Faste:

Du må faste 6 timer før operasjon. Ikke spise, røyke, bruke tygge-gummi eller drops. Du kan drikke klare væsker, vann, saft, juice uten fruktkjøtt, frem til 2 timer før operasjon. Ikke drikk melk.

Hygiene:

 Det er viktig med god hygiene før operasjonen for å forebygge infeksjon. Være spesielt nøye med underlivet, navle, hender og føtter. Personalet barberer operasjons-området og ordner med rent tøy.

 Medisiner: Ikke ta egne medisiner denne morgenen. Anestesilegen bestemmer medisinene du skal ha og du får disse av personalet. Noen pasienter får antibiotika før operasjonen. Bruker du inhalasjoner tas disse med.

Operasjonen:

Vanligvis brukes narkose under operasjonen. Operasjonssnittet legges litt over lysken. Det er vanlig å fjerne hele testikkelen og sædleder med tilhørende blodårer. Legen vil spørre om du ønsker å få lagt inn testikkelprotese av silikon i forbindelse med inngrepet. Operasjonstiden er 30-60 min.

Etter operasjonen:

Du blir liggende på oppvåkningsavdelingen til observasjonene av deg er stabile og utpå dagen / ettermiddagen flyttes du tilbake til sengeposten. Du kan starte med litt drikke, og mat når du har appetitt.

Er det tegn til spredning, får du tilleggsbehandling. Dette skjer for tiden på Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Før operasjonen blir det tatt blodprøver (tumormarkører). Hvis disse verdiene er for høye før operasjonen fortsetter du med å ta nye blodprøver til disse er normalisert. Disse blodprøvene tas som regel 2 (eller 1) gang i uken etter utskriving.

 

Etter at du har reist hjem:

Stingene kan du fjerne hos fastlege etter 1-2 uker fra operasjonsdagen.

Sykemelding avhenger av arbeidet ditt og behovet for eventuell tilleggsbehandling.

Dette avklares ved utskriving, og fra 1 til 4 uker er vanlig sykemeldingsperiode.

Den første måneden må du ikke løfte tungt. Forsøk å holde avføringen myk slik at du unngår unødig press på operasjonssåret. De fleste må ta blodprøver en eller to ganger i uken inntil Haukeland Universitetssykehus i Bergen vurderer at dette ikke lenger er nødvendig.

Komplikasjoner og bivirkninger:

Infeksjon i operasjonssåret kan forekomme og medfører at huden blir rød, hoven og smertefull. Det kan da bli aktuelt å åpne såret overfladisk.

Hormonproduksjon og seksualfunksjon blir normalt ivaretatt av gjenværende testikkel. Dersom denne ikke er normal, kan det bli nødvendig med hormontilskudd. Blodprøver avklarer dette.

De som skal ha etterbehandling, må unnlate å få barn en viss tid etterpå. Konferer med legen om nødvendig. Dersom det blir problemer med å få barn, kan den deponerte sæd komme til nytte.

Ta gjerne med ektefelle/partner/kjæreste når du får informasjon om disse forholdene.

Etterkontroll / oppfølging

Tilleggsbehandling / Kontroller:

Behov for videre behandling avhenger av resultatet av blodprøvene og av vevsprøven som blir tatt av svulsten. Ved utskriving henvises du til Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, som vurderer den videre behandling. Om det ikke er tegn til spredning, blir du innkalt etter 4-6 uker.

Med operasjon og eventuell tilleggsbehandling er utsiktene svært gode til total helbredelse. Sykehuset har kontrollrutiner, som regel for 10 år fremover, og du inviteres til å følge disse.