Stillingsbeskrivelse Fagutviklingssykepleier Intensivavdelingen v. 1.0, 08.10.2021