Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse v. 1.4, 24.08.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

 

Definisjon
Fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som utføres av ikke-medisinske årsaker

  1. Type I: Delvis fjerning av klitoris
  2. Type II: Delvis fjerning av klitoris samt delvis eller fullstendig fjerning av labiae minora
  3. Type III: Delvis eller fullstendig fjerning av ytre genitalia og gjensying slik at urethralåpningen dekkes av et infibulerende seil og vaginalåpningen forsnevres.
  4. Type IV: Alle andre former for mutulering, inklusive; prikking, stikking, strekking, kauterisering etc.

 

Forekomst: Ritualet er etnisk betinget, ikke knyttet til noen spesiell religion. Spesielt utbredt i de nordøstre og sentrale deler av Afrika.

 

Det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse, dette gjelder også rekonstruksjon av infibulasjon etter fødsel. Ansatte i helsetjenesten har plikt til å søke å avverge at en kjønnslemlestelse skjer. Avvergelsesplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt.

 

Pasientinformasjon: Informer om at det mest gunstige er å defibuleres (åpnes) før fødsel, at det kan gjøres opp mot svangerskapsuke 38 og forklar hva det innebærer (følelse av å være åpen, rask vannlating).
Dersom det ikke er aktuelt å defibulere i svangerskapet gjøres dette i forbindelse med fødselen. Forklar hvordan defibulering gjøres og informer om muligheter for smertelindring under fødsel. Mange trenger en forsikring om at forandringer etter fødselen som rask vannlating og følelse av å være åpen er helt normalt. Informasjon om komplikasjoner etter omskjæring med tanke på å forebygge omskjæring av egne døtre kan være relevant. Bruk tolk ved behov!

Diagnostikk: Omskjæring diagnostiseres ved anamnese og ved inspeksjon av genitalia eksterna.

Type I, II og IV krever ingen spesielle prosedyrer under fødsel.

Behandlingstidspunkt (type III) Kvinnen skal defibuleres før fødsel. Henvises til gynekologisk poliklinikk for vurdering. Tidspunkt gradert etter hensiktsmessighet:

      før svangerskapet inntrer

      i andre trimester

      senere i svangerskapet

  • under fødsel

Behandlingsteknikk (type III): Før 1-2 fingre inn under hudbroen og injiser lokalanestesi, også ved epidural. Legg et snitt i midtlinjen til uretra er blottlagt. Unngå å tøye vevet.

Etter fødsel sys sårkantene foran i midtlinjen sammen til hver sin side, resorbérbar tråd 3-0.                                                       

NB! Det er forbudt å sy genitalia tilbake til infibulert status.

Rektal eksplorasjon for å avdekke evt fistler/skader.

Fødsel: Det åpnende inngrep utføres umiddelbart hvis det er indikasjon for kateterisering, amniotomi, skalpelektrode, senest i utdrivningsfasen når barnets hode står på bekkenbunnen.

Episiotomi på vanlig indikasjon. Gi optimal smertelindring.

Barseltiden: Tilby smertestillende. Tilby i tillegg Lidocain gel 2% (Xylocain®). Kan påsmøres ved behov. Sørg for at sårkantene ikke gror igjen (evt vaselinkompress mellom labia). Skiftes daglig. Forebygg infeksjon.

Vær oppmerksom på kvinners ulike reaksjoner på defibulering i forbindelse med fødsel.

Ved utskrivning: Kontroll hos fastlege etter 2-3 uker.

Ref: Kvinnelig omskjæring, kjønnslemlestelse, deimfibulering.  Veileder i fødselshjelp 2020