Pakkeforløp - Onkologimøte

Pakkeforløp - Onkologimøte v. 1.1, 08.10.2015

Onkologimøte ved Haukeland Universitetssjukehus

 

Etter at pasienten har fått utført de nødvendige undersøkelser ved Stavanger Universitetssjukehus, vil det bli avtalt tid for onkologimøte ved Haukeland Universitetssjukehus. Dette er et møte hvor pasienten sammen med spesialister innen øre-nese-hals kreft og onkologi får en gjennomgang av utredningen som er utført. Ut ifra denne vurderingen blir behandlingen planlagt. Behandlingen innebærer operasjon, stråling og/eller cellegift.

 

Pasienten kan forberede seg til møtet ved å skrive ned spørsmål. Vi anbefaler at en pårørende blir med til dette møtet.

 

Onkologimøtet avholdes på tirsdag og fredag formiddag. Pasienten får innkalling til møtet vanligvis uken etter at utredningen er ferdig utført.

 

Ofte ønsker Haukeland Universitetssjukehus at pasienten legges inn dagen før onkologimøtet. Dette kan skyldes at det er nødvendig med flere undersøkelser eller på grunn av helsetilstand.

 

Det er viktig å ta med en oversikt over faste medisiner.

 

Oppmøtested ved Haukeland Universitetssjukehus

 

Onkologimøte:

ØNH poliklinikk - Sentralblokken 2. etasje, møterom syd.

Ta personheisen ved Narvesen til 2. etasje. Gå til høyre til ”venterom ØNH” som ligger på venstre side av korridoren.

 

ØNH sengepost:

Sentralblokken 5. etasje.

Ta heisen ved apoteket til 5 etasje. Følg korridoren til venstre og du ser ØNH-skiltet rett frem.