Rescusitering nyfødte, flytskjema v. 2.2, 13.06.2018

http://nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png