Klinikkdager ved Barne- og ungdomshabilitering v. 1.5, 09.01.2023

Klinikkdager på barne- og ungdomshabilitering (HABU) med ortoped(er) fra Haukeland Universitetssykehus (HUS)/ Oslo universitetssykehus (OUS) og Stavanger Universitetssykehus (SUS)

 

  1. Hensikt

Å få et tverrfaglig godt samarbeid med ortopediske avdelinger som skal vurdere HABU Stavanger sin pasientgruppe med tanke på operasjon og planleggingen rundt dette. Ved at ortopedene kommer HABU Stavanger, blir familiene også spart for belastende reiser til Bergen/Oslo.

 

 

  1. Omfang

Klinikkdagene avtales med ortopedene i fortløpende ca 1-3 ganger i året etter behov.

 

  1. Definisjoner

Det planlegges såkalte klinikk dager innen ulike områder. Der ortopeder fra ulike sykehus kommer til HABU Stavanger. Klinikkdagene sorteres på diagnosegrupper.

Nevroortopediklinikk HUS / SUS

Ryggklinikk HUS

Håndklinikk OUS

 

  1. Ansvar

Det er gitte fysio- ergoterapeuter som har ansvar for de ulike klinikkdagene i tett samarbeid med kontortjenesten på HABU.

 

  1. Beskrivelse

-      Behandlere setter pasienter opp til vurdering på tentativ time og gjeldende diagnosegruppe. Kontor innkaller aktuelle fagpersoner internt til gjennomgang av ventelisten. Det foretas prioritering dersom antall henviste pasienter overstiger 11 pr.dag. Ansvarlig lege ved HABU rekvirerer røntgenundersøkelse i forkant på de pasienter der dette er nødvending.

 

-      Kontor lager et oppsett for dagen, som ansvarlig fysio/ergoterapeut kvalitetssikrer før kontor sender innkalling til pasient med dato og tidspunkt for undersøkelsen. Klinikkdagene er lagt inn med diagnosegruppe og egendefinert tekst som kommer opp i innkallingsbrevet (kontakt med lokal fysioterapeut, utstyr og at eksterne spesialister/flere fagpersoner vil være tilstede ved undersøkelsen).

 

-      Behandler ved HABU (lege/fysio) kan kontakte HAVO dersom det er aktuelle pasienter på listen.

 

-      Kontor sender kopi av dagsprogram til gjeldende ortopedisk avdeling ved HUS/OUS, SUS, Ortopediteknikk og behandlere ved HABU.

 

-      Kontor sørger for at møterom/utredningsrom blir reservert, flybilletter og overnatting til de tilreisende samt bestilling av lunsj etter gjeldende prosedyre.

 

-      Ortopeden som undersøker barnet skriver poliklinisk notat i barnets journal. Pasient, fastlege, HUS/OUS og lokal fysioterapeut får tilsendt kopi av notat fra ortoped. Fysioterapeuten fra HABU som er med på konsultasjonen skriver eget notat ved ytterligere informasjon. Ansvarlig lege ved HABU koder i oppgjørsbildet i Dips og har ansvar for å legge inn tentative timer for videre oppfølging.

 

-      Drøftingssaker (der pasient ikke er tilstede) skal journalføres av fagperson ved HABU som presenterte saken. Fagpersonen skal også kode oppgjørsbilde og sjekke at henvisningsbildet i Dips (videre oppfølging) er oppdatert.

 

 

  1. Avvik

 

 

  1. Kilder/Referanser