Ortopediklinikk Barne- og ungdomshabilitering (HABU) v. 1.4, 12.03.2020

Ortopediklinikk på barne- og ungdomshabilitering (HABU) med ortoped(er) fra ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Stavanger Universitetssykehus (SUS)

 

HABU fører fortløpende venteliste over barn som har behov for tjenester fra spesialist i ortopedi etter vurdering fra leger, fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

 

1.    Ansvarlig fysioterapeut i samarbeid med administrasjonskonsulent innkaller aktuelle fagpersoner internt til gjennomgang av ventelistene, og det sjekkes at de står oppført med riktig diagnosegruppe. HABU foretar prioritering dersom antall henviste pasienter overstiger 11 pr.dag. På listen anføres om det skal tas røntgen, og ansvarlig lege på HABU rekvirerer røntgenundersøkelse i forkant.

 

2.    Administrasjonskonsulent sender innkalling til pasient med dato og tidspunkt for undersøkelsen. Klinikkdagene er lagt inn med diagnosegruppe og egendefinert tekst som kommer opp i innkallingsbrevet (kontakt med lokal fysioterapeut, utstyr og at eksterne spesialister/flere fagpersoner vil være tilstede ved undersøkelsen).

 

3.    Behandler ved HABU (lege/fysio) kontakter HAVO dersom det er aktuelle pasienter på listen.

 

4.    Administrasjonskonsulent sender kopi av dagsprogram til ortopedisk avdeling ved HUS, SUS, Ortopediteknikk og fysioterapeuter og leger ved HABU.

 

 

5.    Administrasjonskonsulent sørger for at møterom/utredningsrom blir reservert, flybilletter og overnatting til de tilreisende samt bestilling av lunsj etter gjeldende prosedyre.

 

6.    Ortopeden som undersøker barnet skriver poliklinisk notat i barnets journal. Pasient, fastlege, HUS, Ortopediteknikk og lokal fysioterapeut får tilsendt kopi av notat fra ortoped. Fysioterapeutene fra HABU som er med på konsultasjonen skriver eget notat, men sendes hovedsakelig ikke ut. Ansvarlig lege ved HABU koder i oppgjørsbildet i Dips og har ansvar for å oppdatere F7bildet.

 

7.    Drøftingssaker (der pasient ikke er tilstede) skal journalføres av fagperson ved HABU som presenterte saken. Fagpersonen skal også kode oppgjørsbilde og sjekke at F7-bildet i Dips er oppdatert.