Descens/genitalfremfall- utredning før henvisning v. 1.4

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

 

I forkant av henvisning til gynekologisk poliklinikk bør følgende tiltak være vurdert:

 

  • Vurder bekkenbunnstrening i 6 måneder hos premenopausale / postmenopausale pasienter, spesielt ved lett til moderat descens
  • Vektreduksjon (gjelder kun overvektige)
  • Lokal preoperativ østrogenbehandling i 2-3 måneder til postmenopausale pasienter (Brukes ikke dersom behandlet for østrogen sensitiv brystkreft)
  • Konservativ behandling med ringpessar
  • Behandling/forebygging av obstipasjon
  • Adekvat behandling av astma/KOLS