Tromboseprofylakse post partum

Tromboseprofylakse post partum v. 1.4, 28.08.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endring understreket 

 

Introduksjon

Dette er ein prosedyre som gjeld tromboseprofylakse etter fødsel. Vi anbefaler profylakse i ti dagar etter fødsel til alle som har ubehandla risiko mellom 0,5% og 1,6% for tromboembolisk sjukdom i barselperioden, og seks veker etter fødsel til alle som har risiko over 1,6%.

 

Relevante lenker

Prosedyre for tromboseprofylakse i svangerskapet finn du her Tromboseprofylakse og behandling hos gravide. Kalkulator for å rekne ut risiko for tromboembolisk sjukdom i barselperioden finn du her Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig).

 

Spesielle grupper

Alle kvinner som får utført sectio skal ha tromboseprofylakse i ti dagar, eventuelt lenger viss andre risikofaktorar. Bruk tromboseprofylaksekalkulator Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig).

 

Kvinner som blør 1500 ml eller meir i samband med fødsel skal ha tromboseprofylakse i minst ti dagar, eventuelt lenger viss det foreligger flere risikofaktorar. Bruk tromboseprofylaksekalkulator Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig).

 

Ved pregravid BMI>40 skal kvinna ha tromboseprofylakse i minst ti dagar, eventuelt lenger viss det foreligger flere risikofaktorar. Bruk tromboseprofylaksekalkulator Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig).

 

Følgande kvinner skal ha profylakse i seks veker post partum:

  1. Heterozygot Leidenmutasjon med minst ein risikofaktor
  2. Heterozygot protrombingenmutasjon med minst ein risikofaktor
  3. Heterozygot Leidenmutasjon og heterozygot protrombingenmutasjon
  4. Homozygot protrombingenmutasjon
  5. Homozygot Leidenmutasjon
  6. Protein S mangel
  7. Protein C mangel
  8. Antitrombin III mangel (60 mg x 2 12 veker post partum, konferer hematolog)
  9. Antifosfolipidsyndrom

 

Generell rutine

Alle gravide skal vurderast for tromboseprofylakse post partum etter utrekning i Excelkalkulatoren Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig). Kvinner som kjem ut med risiko over eller lik 0,5% skal ha Klexane som tromboseprofylakse i ti dagar post partum. Kvinner som kjem ut med risiko over eller lik 1,6% skal ha Klexane som tromboseprofylakse i seks veker post partum. Fyrste dose skal settast 6 timar etter fødsel.

 

Klexane skal doserast etter følgande retningslinjer:

 

Kroppsvekt

<50 kg

50-90 kg

>90 kg

Klexane

20 mg x 1

40 mg x 1

80 mg x 1

 

Referanser

1.       Jacobsen AF, Skjeldestad FE, Sandset PM. Incidence and risk patterns of venous thromboembolism in pregnancy and puerperium--a register-based case-control study. American journal of obstetrics and gynecology. 2008;198(2):233 e1-7.

2.       Jacobsen AF, Henriksen T, Sandset PM, Bjørge L, Sagberg K. Trombose, antikoagulasjon og svangerskap. Nasjonal veileder i fødselshjelp 2014. 2014.

3.       James AH, Jamison MG, Brancazio LR, Myers ER. Venous thromboembolism during pregnancy and the postpartum period: incidence, risk factors, and mortality. American journal of obstetrics and gynecology. 2006;194(5):1311-5.