Drift og personalledelse
Drift og personalledelse
Ansettelse/utlysning Kvinneklinikken
Avspasering/overtid for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved Kvinneklinikken
Ferieavvikling for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere ved KK
Ferie/opptjening av timer/avspasering/overtid kontorfaglig tjeneste Kvinneklinikken
Konflikter-rutiner Kvinneklinikken