Trombosebehandling hos ikke gravide v. 1.2, 01.02.2012

 

generell

 

TROMBOSE-BEHANDLING

 

A-5.1.1

 

 

 

TROMBOSEBEH. HOS IKKE-GRAVIDE

A) Kirurgi eller Streptokinasebehandling?

Dersom trombosen er mindre 4-6 dager og er lokalisert over knenivået, kan trombolytisk behandlingE

(Streptokinase) være aktuelt. Henv. til vur­der­ing hematoonkologisk avd. (dr.Meyer / Shamas, evt. Haukeland)

 

B) Konservativ behandling:

Lavmolekylart Heparin=LMWH  (Klexane®) (evt. Fragmin)

        under kneet:  LMWH (dosering s.n.)

        ovenfor kneet og kir.-/streptobeh. ikke er indisert:   LMWH  (dosering s.n.)

        ved lungeemboli (og kir.-/streptobeh. ikke er indisert:) LMWH (dosering s.n.)       

 

 

Relaterte prosedyrer:

Tromboseprofylakse ved gynekologisk kirurgi

 

 

Tekstboks: MEDIKAMENTELL BEHANDLING

A) Lavmolekylart Heparin =LMWH  (KlexaneÒ)
• INR (TT) tas før behandlingsstart (ikke Cefo), så
• LMWH (KlexaneÒ s.c. 1 mg/kg x 2); samtidig start med Warfarin (Mare¬vanÒ)-behandling. 
• Pas kan reiser hjem når INR er >2,5 (TT <12%), da seponering av LMWH (KlexaneÒ  s.c.)
• Kontinuerlig støttestrømper, full mobilisering så raskt som mulig,              
   elevasjon av underextr. i hvile

 

  Pasienten immobiliseres ikke!

   Bruk av elastiske strømper anbefales.