Gynekologiske infeksjoner

Gynekologiske infeksjoner v. 2.3, 15.10.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/genitalia

http://www.legemiddelhandboka.no/T14.6.4/Akutt_bekkeninfeksjon


Behandling av Chlamydia, HIV, gonoré, Hepatitt A, B, C og Syfilis dekkes på blåreseptforskriften § 4.


Antatt gynekologisk infeksjon(PID)-ukjent agens

Prøvetaking:    

1)    Chlamydia trachomatis; prøve fra cervix, vaginalvegg og uretra til PCR. Gonokokker blir analysert samtidig.

2)    Mycoplasma genitalium; prøve fra cervix, vaginalvegg og uretra til PCR.

3)    Bakt. us.

4)    Vurdere prøvetaking på gonoré og syfilis etter klinikk og sykehistorie. Ved begrunnet mistanke om gonoré skal det sendes prøve både til PCR og dyrkning.

 

Innleggelse: Ved alvorlig PID bør kvinnen hospitaliseres noen dager for å få intravenøs antibiotikabehandling. Målet er å bevare fertiliteten. Spiral bør fjernes.   

Ved funn av mikrober rettes behandlingen i henhold til resistensbestemmelsen.

 

Ukomplisert salpingitt

Antibiotika med effekt på chlamydia og anaerobe mikrober må velges.

Standardbehandling:
Doksy­syklin 100 mg x 2 po minst 2 uker + metronidazol 400/500 mg po x 2 i 1- 2 uker. Ved hospitalisering gis iv første døgn.

Ved dårlig terapirespons:
1. valg: Ceftriakson 1g x 1 im/ iv + Metronidazol 1,5 g x 1 iv første døgn, deretter 1g x1. Behandlingstid 2 uker.

2.valg: Clindamycin 900mg x 3 + tillegg av gentamicin iv.5 mg/kg x 1 iv med overgang til Clindamycin po. 450 mg x4. Behandlingsvarighet 2 uker.

 

Ved komplisert salpingitt – bekkenabscess

Som ovenfor ved dårlig terapirespons.

Tuboovariale abscesser bør dreneres ultralydveiledet (oftest vaginalt), evt. repetert. Ved manglende respons: Laparo-skopi eller –tomi.

Samarbeid med infeksjonsmedisiner ved alvorlige tilfeller.

 

Chlamydia

Se lenker øverst for utfyllende tekst.

Diagnose: Prøvetaking både fra cervix og uretra. 

 

Ved asymptomatisk Chlamydia trachomatis cervicitt

Primærbehandling ved ukjent resistensmønster:

Doksysyklin 100 mg x 2 po i 7 dager.

Ved komplisert infeksjon (bekkeninfeksjon/epididymitt)behandling i 10-14 dager med tillegg av Metronidazol po 500 mg x 2.

Ved dårlig compliance Azitromycin engangsdose 1 g x 1. Azitromycin bør helst unngås fordi det er resistensdrivende.

Kontrollprøve er nødvendig dersom compliance kan være dårlig, symptomene vedvarer, reinfeksjon er sannsynlig og hos gravide. Prøven tas 4-5 uker etter avsluttet behandling.
 

Chlamydia hos gravide
(Vurder innleggelse for parenteral behandling hvis ikke ukomplisert infeksjon.)

Azitromycin engangsdose 1 g

eller

Amoxicillin 500 mg po x 3 i 7 dager.

Gravide med chlamydia tidlig i svangerskapet bør testes på nytt i 3 trimester. 

  • Smitteoppsporing ved fastlege (lovpålagt) eller Hudavdelingen.
  • For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales pasienten å avstå fra samleie syv dager etter at behandlingen ble startet.

 

Gonoré og Syfilis
(Se lenke øverst for full tekst)


Gonoré: (ukjent resistensmønster)

1.    Ceftriakson im/iv 500 mg x1 (1 hetteglass =1g blandes i 4 ml lidokain 10mg/ml uten adrenalin, gi halvparten, dvs.2 ml). Varighet 1 dag.

De siste internasjonale retningslinjene anbefaler azitromycin po 2g x 1 som DOTS (Directly Observed Treatment Short course) i tillegg til ceftriakson iv/im.

eller

2.    Spektinomycin im 2g x 1. Varighet 1 dag.

 

Syfilis:
Se lenker øverst i denne prosedyren for behandlingsregime. Konsulter infeksjons-medisiner.

 

 

Mycoplasma Genitalium infeksjon

NCNGU. Non-chlamydia non-gonore uretritt/cervicitt

Diagnose: Mycoplasma genitalium; prøve fra cervix og uretra til PCR.

Primærbehandling

1. valg: Azitromycin 500 mg dag 1, deretter 250 mg x 1 i 2-5 dager, alternativt 1 g x 1 po. 5-dagers behandling er gunstigere for å hindre resistens.

2.valg: Ved azitromycin behandlingssvikt. Moksifloksacin (Avelox®) 400 mg x 1 i 7 dager (må søkes på godkjenningsfritak).

Moksifloksacin er kontraindisert hos gravide. Henvis hudavdelingen.

Resistens mot makrolider forekommer relativt hyppig, og det er derfor viktig med kontrollprøve 4-5 uker etter avsluttet behandling.

Husk behandling til fast partner ved bekreftet M. genitalum.

 

 

Herpes genitalis

Diagnose: Prøvetaking – helst innen 3 dager etter utbrudd

Ved primærutbrudd med varighet <3-5 dager og som profylakse ved hyppige residivutbrudd. Obs urinretensjon --> foleykateter/ Xylocain gel.

 

1. Behandlingsforslag (ikke gravide)

Ved primær utbrudd.

Valacyklovir (Valtrex®) tabl. 500 mg x 2 i 5-10 dager. Evt. Aciklovir (Zovirax®) 400-800 mg x 3 i 5-10 dager

Behandling av residivutbrudd:

Acyclovirkrem (Zovirax® krem 5 %)

Valacyclovir (Valtrex®) 500 mg x 1, ved hyppige residiv. Gis ofte over flere måneder.

 

2. Behandlingsforslag (gravide)

Se prosedyren Herpes -infeksjon i svangerskap - genital

 

Valtrex/ Zovirax ved Herpes genitalis kan dekkes etter søknad (§ 2) ved residiv- infeksjoner.

 

Bakteriell vaginose

Definisjon: 3 av følgende 4 kriterier må være tilstede:

(evt. gjøres kun pH og luktetest)

1. Typisk utflod (rikelig tyntflytende, hvitt til grålig, illeluktende, uten inflammasjon).

2. pH>4,7

3. Positiv luktetest/amintest (” råtten fisk”) ved tilsettelse av 1 dr. 10 % KOH.

4. Mikroskopi. Våtpreparat "Clue-cells", Trichomonas.


Mikrobiologisk påvisning av Gardnerella Vaginalis (N 5-60 %) skal ikke behandles hvis det ikke er symptomer.


Indikasjoner for screeningundersøkelse:

  • Tidligere prematur fødsel/ vannavgang / senabort.
  • Illeluktende typisk utflod.
  • Preoperativt før kirurgi via vagina.

 

Terapi

  1.  Dekvaliniumklorid (Donaxyl ®), 1 vaginaltablett daglig i 6 dager. Ikke antibiotikum og derfor ikke resistensdrivende.
  2. Clindamycin vaginalkrem 2 % vesp i 7 dager. (hele svangerskapet) Obs! 30 % residiv, reiterer evt. resept.
  3. Metronidazol vag 500 mg x 3 i 5 dager. Alternativt Metronidazol 2 g, dag 1 og 3.

Alternativt: Vaginalkapsler med melkesyrebakterier som ved­like­hold etter behandling