Hypertont saltvann til inhalasjon ved Cystisk fibrose eller andre alvorlige lungesykdommer, praktisk bruk til foresatte v. 1.1