Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden v. 1.1, 12.12.2018

Den første tiden:

Rådene nedenfor er veiledende.

 

De første dagene vil de fleste bevegelser gjøre at du kjenner det ”lugger og drar” i operasjonssåret. Dette avtar etter hvert. Det er viktig at du retter deg godt opp når du sitter, står og går.

 

Hvordan komme seg inn og ut av sengen med minst mulig smerter? Du vil sannsynligvis oppleve det mest behagelig å komme ut av sengen via sideleie. Bøy opp i knærne, rull over på siden og senk føttene utenfor sengekanten. Kom opp i sittende ved å skyve fra med albu og hånd.

 

Ammestilling: Mange liker best å ligge på siden den første tiden. Når barnet legges til brystet, unngås berøring med såret ved å legge barnet med bena pekende mot hodegjerdet på sengen. I sittende unngår en drag på såret dersom en legger barnet på et bord foran seg. En ammepute/stor pute kan også være til god nytte.

 

Hoste: Dersom du presser en pute eller hendene mot såret vil det være mindre smertefullt å hoste.

 

Drenasje av livmoren: Beveg deg mest mulig. Stillingsendring og aktivitet stimulerer drenasje av livmoren. Forsøk å tømme blæra ca hver 3. time. Du vil også oppleve livmorsammentrekninger når barnet dier.

 

Luftsmerter: Mange er plaget med luftsmerter etter keisersnittet. Bevegelse og aktivitet setter fart på systemet og minsker smertene. Knebøy ved en stol gjør godt!!

 

Løfting: 0-3 uker etter fødselen skal du ikke løfte noe tyngre enn barnet. Etter dette skal en unngå unødig løfting av tunge ting- i alle fall inntil etterkontrollen 6-8 uker etter fødselen. Husk god løfteteknikk!

 

 

Fysioterapiavd., SUS