Avbestilling rutine - HABU Stavanger v. 1.7, 04.01.2022

1.     Hensikt: 

Sikre at avbestillinger blir dokumentert på rett måte og at alle involverte får beskjed om avbestillingen. Dersom fagperson er syk, skal en alltid undersøke om avtalen kan opprettholdes evt. overtas av annen fagperson.

 

2.     Omfang:

Avbestillinger fra pasienter/pårørende eller samarbeidspartnere og fagpersoners fravær.

3.     Ansvar:

Den som mottar beskjed om avbestilling/fravær, eller merkantilt personell som en videreformidler beskjeden til, skal dokumentere i F7-bildet i DIPS samt gi muntlig beskjed til de involverte.

4.     Beskrivelse:

 

Dersom pasient/pårørende avlyser skal den som mottar beskjeden/merkantilt personell:

-              Sjekk i DIPS hvilke fagpersoner som er involvert i avtalen.

-              Send gul lapp/gi muntlig beskjed til involverte

-              Skriv eksakt årsak for avlysningen for dokumentasjon i journal og registrering i F7-bildet.

-              Gi beskjed til eksternt innkalte fagpersoner – be foreldre gi beskjed.

 

 

Dersom fagperson er syk skal den som mottar beskjeden/merkantilt personell:

-              Sjekk i DIPS hvilke avtaler fagpersonen har

-              Be fagpersonen, dersom den har anledning, til å si noe om pasienten kan ses uten den fagpersonen eller ikke.

-              Sjekke om andre i faggruppen har ledig i timeboken. Klarer med faggruppeleder om andre kan overta avtalen og hør med gjeldende fagperson om det er mulig.

-              Ved tverrfaglige konsultasjoner be gjenværende fagpersoner vurdere om avtale kan gjennomføres uten den fraværende.

-              Registrer endringer i DIPS

-              Foreldre/foresatte orienteres dersom det er en vesentlig endring, avgjøres av fagpersoner ved HABU.

 

 

Dersom samarbeidspartner er syk skal den som mottar beskjeden/merkantilt personell:

          -         Sjekk i F7 hvilke fagperson som er involvert og videreformidle beskjed

          -        Be involvert fagperson vurdere om avtalen kan gjennomføres.

          -        Registrer evt. endringer i DIPS                                                   

           

5.     Avvik:

            Meldes i Synergi.