CTG klassifikasjon

CTG klassifikasjon v. 1.6, 03.06.2022

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©

 

 

Basallinjefrekvens

(mellom rier i 10 min.)

Variabilitet/

Reaktivitet

Deselerasjoner

Normalt

CTG

         110-150 slag/min

         5-25 slag/min

         Akselerasjoner

         Tidlige uniforme desel.

         Ukompliserte variable desel. (slagtap<60)

Avvikende

CTG

         100-110 slag/min

         150-170 slag/min

         Kort bradykardi episode <100 slag/min i >3 min <80 slag/min i >2 min

 

 

         >25 slag/min (saltatorisk mønster)

         <5 slag/min >40 min

 

         Ukompliserte variable desel. (slagtap>60)

En kombinasjon av 2 eller flere avvikende faktorer gir et patologisk CTG

Patologisk

CTG

          

>170 slag/min

         Bestående

bradykadi <100 slag/min i >10 min <80 slag/min i >3 min uten stigende tendens

         <5 slag/min i >60 min

         Sinusoidalt mønster

 

         Tilbakevendene sene uniforme desel.

         Kompliserte variable desel med varighet >60 sek

 

Preterminalt CTG

          

Fravær av variabilitet (<2 slag/min) med eller uten deselerasjoner eller bradykardi