Amming - kontinuitet mellom 3D, føde/barsel v. 1.1, 23.06.2020

Prosedyre Kvinne-og barneklinikken ©

Ny prosedyre

 

Mål

         Tilrettelegge for hudkontakt og amming når det er mulig

         Etablere og opprettholde melkeproduksjon

         Kontinuitet i muntlig og skriftlig informasjon om amming

 

 

Informasjon før forløsning

Informasjon om hudkontakt/amming/håndmelking/pumping når en forventer innleggelse på 3D. Dokumenter.

 

 

Amming på fødeenhet når barnet skal til 3D

         Tilstreb hudkontakt eller tilbakelent amming før overflytting til 3D når det er mulig

         Dersom barnet ikke dier, skal mor vises håndmelking. Råmelken leveres snarlig til 3D

         Informer kvinnen om at hun skal amme/håndmelke igjen innen 6 timer etter fødsel

         Tilrettelegg for at mor får være sammen med barnet og følger til 3D når det er mulig for kvinnen

         Fyll ut «Overflyttingskjema fra fødeavdelingen til 3D», Overflyttingsskjema nyfødt fra FA til 3D (Ikke tilgjengelig)

     og informer 3D om hudkontakt, amming, håndmelking og om barnet kan få testet   

     morsmelk.

         Dokumenter på mors og barnets kurve i Natus

 

 

Amming på barsel når barnet er innlagt 3D

         Tilrettelegg for at mor og barn får være sammen mest mulig

         Velkomstsamtale:

o    Amming/håndmelking/pumping innen 6 timer etter fødsel og videre minimum 8 ganger i døgnet. Samtal om etablering og opprettholdelse av melkeproduksjon.

o    Kvinnen må gi beskjed når hun er tilbake i avdelingen. Vi ønsker å vite hvordan det går med amming/pumping på 3D

         Kvinnen skal vises håndmelking og pumping, dokumenter i Natus

         Samtal med mor og dokumenter på hver vakt om amming/håndmelking/pumping.  Ring 3D dersom du ikke har møtt mor i barselavdelingen

         Les rapport i Dips fra 3D på hver vakt. Skriv i Natus om amming/håndmelking/

pumping

 

Ammeprosedyre

 

 

Amming på 3D

Mors første møte med 3D etter fødsel:

         Gi brosjyrer om amming («gode råd» og/eller «amming av for tidlig fødte barn»)

og informasjonsskrivet:Start av melkeproduksjonen - foreldreinformasjon 3D (Ikke tilgjengelig)

         Informere, evt gjenta viktigheten av å komme tidlig i gang med stimulering til melkeproduksjon (hud-mot-hud, håndmelking, pumping)

         Lese dokumentasjon/ammeplan fra barsel i Natus

         Dokumentere i Dips informasjon og veiledning som er gitt

 

Videre oppfølging gis etter behov og utifra info gitt på barsel:

         Lese ammeplan/dokumentasjon fra barsel i Natus

         Informere om melkeveien (fra første stimuli til fullamming)

         Hjelpe mor å se/reagere på barnets tidlige tegn på sugelyst

         Hjelpe mor til gode ammestillinger

         Veilede mor i å opprettholde melkeproduksjon ved langvarig pumping.

         Dokumentere i Dips informasjon og veiledning som er gitt

 

Skrive overflyttingsnotat i Dips etter sjekkliste ved overflytting fra 3D til barsel