Henvisning til Palliativt senter v. 1.5

Henvisning til Palliativt senter

Palliativ sengepost og Mobilt palliativt team

 

1.0        Hvem kan henvise:

Lege henviser til Palliativt senter

Sekundærhenvisning sendes i DIPS Arena (hurtigtast: Alt + Æ) til ABK Palliasjon. 

 

 

2.0        Hvem kan henvises:

Pasienter med palliative behov med

   et avansert symptombilde eller tilstand som krever rask vurdering og intervensjon

   sammensatt behov ut fra symptomer og tilstander som trenger tverrfaglig palliativ vurdering i spesialisthelsetjenesten

   behov for forebygging av symptomer og problemer

          og der

1)  behandling ved fastlege, på sykehjem eller i sykehusavdeling ikke har gitt tilstrekkelig lindring av plager

2)  avansert palliativ behandling eller tverrfaglig palliativ vurdering på spesialisthelsetjenestenivå anses nyttig for at pasienten kan fortsette videre palliativ  behandling på et lavere behandlingsnivå (ved «moderavdeling» ved SUS, på sykehjem/ lindrende enhet eller hjemme) etter avgrenset opphold ved palliativ sengepost.

 

3.0        Henvisning skal inneholde informasjon om: 

-Diagnose og komorbiditet (samlet symtombyrde)

-Endring i funksjonsnivå, hvordan har utviklingen vært siste tiden

-Sosiale forhold (bosted, familiesituasjon)

-ESAS skjema og kroppskart

-Henvisningsgrunn

-Pasientens og familiens ønsker og forventninger

 

4.0       Responstid på henvisningen:

Vi besvarer henvisninger, enten ved telefonsamtale eller ved tilsyn, innen to virkedager etter at henvisnignen er vurdert. Oppfølging av pallitivt team/innleggelse i palliativ sengepost vurderes i samråd med pasientansvarlig lege. 

Ved behov for rask hjelp/råd kan lege i Palliativt senter kontaktes av lege via palliativt team, tlf 51518901 (08-15), eller via palliativ sengepost, tlf 51518923

 

Kontakt:

Mobilt palliativt team: Tlf 51518901 (08.00-15.00 hverdager)

Palliativ sengepost 1k: Tlf 51518923 (hele døgnet)

Lege i vaktordning:

Tilstedevakt: 16.00-17.00 hverdager, 2 timer lørdag/søndag/helligdager

Passiv vakt: 17.00-08.00

Tilgjengelig for telefonrådgivning til leger, og eventuelt annet helsepersonell, om akutte palliative problemstillinger. Henvendelser går via sykepleier på palliativ sengepost. Dersom pasienten ikke er kjent fra før for palliativ bakvakt kan kun generelle råd gis.

Vaktordning for leger i palliativt senter