Poliklinisk Bilirubinkontroll Barsel v. 1.2, 25.05.2022

 

Alle barn som har vært innlagt Barsel 7g og 7i som trenger poliklinisk oppfølging av bilirubin skal komme tilbake til Barselpoliklnikk i 7. etg. Dette gjelder barn til og med 12.dag etter fødsel. Poliklinikken er åpen mandag - fredag kl 08-14.

Dersom barn som har reist hjem får synptomer på gulsott i samme periode (12 dager) er det helsestasjonen som tar kontakt med Poliklinikk Barsel på telefon 51519208  ved behov for time.

Dersom barnet får symptomer på kveld/natt/ helg tar foreldrene direkte kontakt med barselavdelingene som før 7g tlf. 51518778 , 7i tlf. 51512632

Barn som er eldre enn 12 dager, barn som har vært innlagt nyfødtavd.og barn i NAST skal fortsatt følges opp av Barnepoliklinikken.

Ved hjemreise er det barnepleier på 7g og 7i som har ansvar for å bestille time til poliklinisk bilirubinkontroll.

 

Ved bestilling av time: Barnet legges inn i "timebok "  oppskrift; se under

 • Husk mors mobilnummer da det er her hun får sms om timen + informasjon angående covid-19
 • Ved kontroll tas: blodprøve , vekt, evt. ammeveilednig

  Bestilling av time:

 • Marker pasient i inneliggendelisten i Dips
 • Åpne Timeboken ( ikon ruteskjema/forstørrelsesglass)
 • klikk på ønsket dato
 • Skriv i rubrikken "RESSURSER"  7I-BBLSUS
 • Klikk: Vis
 • Marker 2 linjer f.eks.10.00 og 10.15
 • Høyreklikk på linjen
 • Klikk Bestill time på eksisterende henvisning , deretter
 • Klikk Bruk aktiv
 • Klikk :Velg

Fyll inn i neste bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 • Omsorgsnivå:poliklinisk omsorg
 • Seksjon: Føde-Barsel BB
 • Lokalisering: Poliklinikk 7I
 • Beskrivelse av tiltak : Bilirubinkontroll
 • Fagområde: Kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Klikk: Lagre
 • Klikk:Lukk
 • Klikk :F5, legg inn mors mobilnummer i feltet "Mobiltelefon"
 • Klikk: Lagre
 • Klikk: Lukk      

 Slette time:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Marker pasienten i timeboken
 • Klikk:F7
 • Dbl.klikk på oppmøteteksten til h. i bildet
 • Klikk: Slett og klikk: ja på spørsmål om du vil slette
 • Klikk: Lukk og gå ut av Timeboken
 • Åpne timeboken og sjekk at henvisningen er slettet